Ex Art. 47 vragen m.b.t. glasvezelnetwerk

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht 20 Mei 2021.

Ex Art. 47 vragen m.b.t glasvezelnetwerk.

Geacht college,

Het is de bedoeling dat steeds meer huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk voor gegarandeerde bandbreedte, absolute veiligheid en stabiliteit.
Dit is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de alsmaar toenemende vraag naar bandbreedte van gebruikers, niet alleen omdat steeds meer apparaten via internet worden aangesloten, maar ook omdat er in deze tijd heel veel vanuit huis gewerkt moet worden.
De opdracht is naar KPN gegaan met de voorwaarde dat de glasvezel in een tijdsbestek van 3 jaar in alle wijken bij ca. 60.000 huishoudens binnen moest liggen.
Echter wij zien dat dit op deze manier en dit tempo nooit gaat lukken. De Heeg is nog steeds niet klaar, vooral de flats kosten heel veel tijd, naast het openbreken van alle stoepen. In dit tempo kost het minstens 10 jaar voordat de glasvezel bij elk huishouden binnen is.
Daarnaast moeten de inwoners op de hoogte zijn van wanneer ze gebruik kunnen maken van meer bandbreedte en een sterker internet i.v.m. het opzeggen van andere abonnementen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de voltooide/onvoltooide werkzaamheden tot nu toe? Zo nee, bent u bereid met KPN in gesprek te gaan over de voortgang, c.q. globale planning, over welke wijken wanneer op de planning staan?
  2. Kunt u voorstellen om gezamenlijk met andere partners te gaan kijken deze werkzaamheden samen te laten vallen met andere graafwerkzaamheden om tijd, geld en overlast voor de burgers te besparen?
  3. Bent u bereid KPN tot snelheid te manen. en wat zijn de plannen indien KPN dit niet binnen de afgesproken tijd kan leveren?

In afwachting van uw vragen,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht.

Tiny Meese
Alain Garnier