Art. 47 vragen m.b.t. burgerinitiatief dodenherdenking

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht 10 mei 2021

Ex Art. 47 vragen m.b.t burgerinitiatief.

Geacht College,

Bewonersparticipatie is een hot item met veel raakvlakken.
Dat geld voor de energietransitie, de nieuwe Omgevingswet, maar vooral voor het betrekken van de burgers en het daarbij horende verbeteren van wijken. Partij Veilig Maastricht is blij met elk burgerinitiatief dat hieraan bijdraagt.
Het burgerinitiatief om elk jaar een herdenking te organiseren bij het herdenkingsmonument op het Koningsplein. Een monument waar Koningin Wilhelmina als beschermvrouwe en commissaris van de Koningin Willem van Sonsbeeck als voorzitter zich samen sterk voor hebben gemaakt in mei 1947, (een jaar later door de Limburgse Charles Eyck ontworpen) om de mensen die ons ontvallen zijn te herdenken juichen wij van harte toe.

Sinds 1990 werd de dodenherdenking op het Koningsplein gehouden.
In 2012 moest onverwacht een nieuwe plek gevonden worden door de werkzaamheden aan de A2 tunnel. Uit noodzaak werd er naar het Herdenkingsplein uitgeweken. Dit zou slechts een tijdelijke maatregel zijn.
Echter het comité besloot op het Herdenkingsplein te blijven. Het was in hun ogen een centralere plek, met een goede akoestiek, geen bussen meer nodig voor genodigden om zich te verplaatsen, en veel intiemer.

Echter, volgens veel betrokkenen was dit een historische misser! De ceremonie hoorde thuis op het Koningsplein. Het is de plek waar op 10 mei de Duitsers de stad binnen vielen en waar op 13 september de Amerikanen oprukten om een einde te maken aan deze oorlog.
Dit was de aanleiding voor het burgerinitiatief Dodenherdenking Maastricht-Oost.
Heel veel mensen zijn blij met dit initiatief, vooral in deze roerige tijd waarin ons veel mensen ontvallen.

Wij zijn echter zeer geschrokken van de berichten dat een lid van het comité dodenherdenking Maastricht met een blocnote langs de bloemstukken liep en noteerde wat er op de linten en kaartjes stond, waarbij hij tegen een buurtbewoner vertelde dat hiertegen actie zou worden ondernomen, want de beslissing om niet terug te keren naar het Koningsplein was volgens hem genomen door de gemeente Maastricht?
Daarnaast werden de vlaggen direct na het blazen van “The Last Post” om 20.05 uur door twee medewerkers van de gemeente weggehaald terwijl burgers nog bezig waren met het leggen van bloemen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. Klopt het dat de beslissing om niet meer bij het officiële monument te herdenken door de gemeente Maastricht is genomen? Zo ja, waarom?
 2. Bent u bereid de officiële dodenherdenking weer op het Koningsplein te houden? Zo ja, vanaf welke datum? Zo nee, gaat u dan andere
  initiatieven o.a Dodenherdenking op het Koningsplein ondersteunen?
 3. Hopelijk bent u het met ons eens dat we vooral in deze roerige tijd moeten blijven herdenken en vooral voorkomen dat hier geen
  (nieuwe) strijd van gemaakt dient te worden uit respect voor de overledenen.
  Zo ja, bent u bereid in gesprek te gaan met het comité.
 4. Dodenherdenking Maastricht om tegemoet te komen aan de wensen van alle mensen die willen herdenken, en niet alleen de wensen/ ideeën
  van het comité?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht.

Tiny Meese Fractievoorzitter.

Deze vragen werden inmiddels beantwoord door het college