Schriftelijke vragen m.b.t. aanpassing APV

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 31 augustus 2023

Betreft:  Schriftelijke vragen m.b.t. Aanpassing APV

Geacht college,

Gisteren vernamen wij dat Den Haag na ernstige steekincidenten in de hele stad een messenverbod gaat invoeren. De motie hiervoor is unaniem aangenomen.

Door dit verbod kan het aantal messen op straat tegengegaan worden. Steeds meer jongeren dragen een mes bij zich en met dit verbod kan de politie beter handhaven. Burgemeester Van Zanen wil alles inzetten in de strijd tegen alle ellende in de stad die hieruit voort vloeit.

Het geld al in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, maar het is nog niet overal ingevoerd.

Als de APV is aangepast word het in heel Den Haag verboden om zonder duidelijk doel op straat of in publiek toegankelijke gebouwen een mes bij je te hebben. Alleen als een mes zo is ingepakt dat het niet direct gebruikt kan worden, mag je ermee over straat. Veel steden hebben specifieke wijken waar veel problemen zijn aangewezen, waar het verboden is om een mes mee te nemen. De politie heeft dan de bevoegdheid om preventief te fouilleren. Met andere woorden: iedereen kan zomaar door de politie worden gecontroleerd op wapenbezit.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Ook in onze stad vinden steeds vaker geweldsincidenten met wapens plaats. Denkt u dat de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ook hier een oplossing zou kunnen zijn?
  2. Bent u het met ons eens dat we er alles aan moeten doen om zoveel mogelijk wapens van straat te halen en we hiervoor misschien het voorbeeld van de grote steden moeten volgen?

Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d.Venne,  fractievoorzitter.