Schriftelijke vragen inzake terugblik collegeperiode 2018-2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Maastricht, 21 januari 2022,

Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake terugblik collegeperiode 2018-2022

Geacht college,

De komende dagen valt uw terugblik op de afgelopen vier jaar bij alle Maastrichtenaren in de brievenbus. Tijdens de vorige periode kwam uw terugblik op de collegeperiode al in oktober van het jaar daarvóór uit. Dat is nu eind januari van hetzelfde jaar als de verkiezingen. Daardoor wekt u de indruk op kosten van onze burgers alvast campagne te voeren voor de komende vier jaar.
De publicatie blijkt, na grondig doorlezen, vooral een aaneenrijging te zijn van de wijze waarop het college over bepaalde zaken denkt aangevuld met getuigenissen van mensen die aantoonbaar banden hebben met de partijen van de collegeleden. De teksten hebben overal in de publicatie een subjectief karakter. Er worden geen zaken opgesomd die u daadwerkelijk bereikt heeft. De zienswijze van de collegeleden wordt uit de doeken gedaan. In het algemeen ontbreekt een neutraal karakter.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat het moment van publicatie, namelijk nog geen twee maanden voor de nieuwe verkiezingen, zeer ongelukkig is omdat u de schijn wekt publiekelijk geld foutief te gebruiken? Zo ja, was het dan niet slimmer geweest van publicatie af te zien? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u ons vertellen wat de totale kosten zijn van deze publicatie? Kortom de optelsom van de kosten zoals redactie, copywriting, vertalingen, vormgeving, kosten van fotografen, drukkosten en verspreidingskosten, dit alles inclusief btw?
  3. Bent u het met Partij Veilig Maastricht eens dat de indruk van een verkiezingscampagne aangewakkerd wordt door het feit dat er in uw publicatie niet echt sprake is van een terugblik, maar er slechts subjectieve lappen tekst beschreven staan?
  4. Bent u het met Partij Veilig Maastricht een dat de opsomming van een huidige staat van de stad niets zegt over wat u de afgelopen jaren bereikt heeft en hoe deze in een grotere context gepast moeten worden?

Met vriendelijke groet

Alain Garnier
Tiny Meese
Partij Veilig Maastricht

Manon Fokke
PvdA Maastricht