Open brief over vervuiling milieuperrons

Maastricht, 18 januari 2022.

Betreft open brief Partij Veilig Maastricht m.b.t. vervuiling milieuperrons

Geacht college,

Onze fractie heeft de afgelopen jaren al meerdere oplossingen aangedragen om het afvalprobleem in Maastricht te beperken. Helaas heeft dit niet de steun gekregen van een meerderheid van de raad en ook niet van wethouder Aarts, portefeuille stadsbeheer/afvalbeleid. Ons voorstel was o.a. het verlagen van de poorttarieven bij de milieuparken, enkele malen per jaar gratis grofvuil ophalen, geen verlaging van de ophaalfrequentie van de restzakken en extra inzamelingsmogelijkheden voor restzakken op de milieuperrons.
De afgelopen weken is weer het één en ander misgegaan m.b.t. huishoudelijk afval. Er kwamen zelfs via de dagmail brieven binnen waarin onze mooie stad vergeleken werd met Rome. De straten lagen vol met restzakken en het afval bij de milieuperrons ging alle perken te buiten. De volksgezondheid komt hierdoor in gevaar doordat het niet alleen onhygiënisch is, maar er ook kans is op het uitglijden over de aanwezige smurrie en doordat het geheel ongedierte aantrekt.

Partij Veilig Maastricht is van mening dat we strenger moeten controleren/handhaven op milieuperrons, maar we weten ook dat de capaciteit van de afdeling handhaving (te) beperkt is.
Naar aanleiding hiervan en na een aan de raad gerichte brief van een bezorgde burger, vragen wij u om cameratoezicht te plaatsen bij de milieuperrons. De kosten voor het plaatsen van camera’s zullen zichzelf terugbetalen door vermindering van zwerfafval en de schoonmaakkosten die daarmee bespaard worden.

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets