Open brief m.b.t digitale vergaderingen

Geacht College,
Wij begrijpen de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te stoppen. De maatregel om digitaal te overleggen is er een van.
Echter op 23 juni hebben we een digitale raadsavond gehad waarbij sommigen van 18.00 t/m 23.30 uur voor het scherm gezeten hebben.
Dit is tegen onze afspraak om te stoppen om 23.00 uur. Daarnaast hebben niet alleen raads- en burgerleden problemen met het digitaal vergaderen, maar hebben wij van burgers vernomen dat ze geen gebruik willen of kunnen maken van de digitale inspraak.
Wij hebben al eerder gevraag om te kijken naar een mogelijkheid om weer fysiek te gaan vergaderen. Mocht dit absoluut niet lukken in ons gemeentehuis, dan zijn wij van mening dat er gekeken moet gaan worden naar een andere locatie.
In afwachting van uw antwoord,
Namens Partij Veilig Maastricht,
Tiny Meese