Open brief m.b.t opoffering parkeerplaatsen

Geacht College,

Een week of 3 geleden zijn er, zonder dat de buurtbewoners geïnformeerd zijn, twee publieke laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst in de Titanenhof en Cyclopenhof terwijl niemand in de buurt een elektrische auto bezit.

Deze laadpalen zijn dus voornamelijk voor de eigenaars van elektrische auto’s die in de buurt te gast zijn. Dit creëert extra parkeerproblemen en frustratie onder de bewoners van deze en omliggende straten. Daarnaast hebben veel bewoners als alternatief van hun voortuin een parkeerplaats gemaakt, niet mooi, maar ook niet goed voor de afvoer van regenwater.
Wij willen graag van de portefeuillehouder vernemen waarom deze laadpalen geplaatst zijn als er geen bezitters van een elektrische auto wonen én waar deze palen nog allemaal geplaatst zijn, vergezeld van een kostenplaatje.

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese fractievoorzitter
Jo Smeets raadslid.