Gedachten van een burgerlid

Ik ben sinds vorig jaar lid van Partij Veilig Maastricht en in oktober 2019 benoemd tot burgerlid van deze partij. Waarom de partij veilig Maastricht? Nou dat is heel eenvoudig. Lees het partijprogramma eens door en je snapt waarom. Ook gekozen voor de PVM omdat er een plek vrij was, maar daarnaast ook omdat deze partij iets wil betekenen en opkomt voor de rechten van al onze burgers in de algemene zin van het woord, maar ook erkent dat er plichten zijn die men moet nakomen binnen onze samenleving.

Ik ben altijd al politiek geëngageerd geweest en stak mijn neming niet onder stoelen of banken maar behoorde tot de grote zwijgende meerderheid. Mensen die mij kennen zullen dit zeker beamen. Het grote probleem binnen ons huidige politieke klimaat en samenleving is dat het brede publiek vindt dat het niet uitmaakt door wie je gebeten wordt. Daarnaast zie je binnen onze samenleving een fenomeen ontstaan: als je maar hard genoeg schreeuwt, behoort tot welke minderheid dan ook, je toch wel een podium krijgt, ongeacht datgene dat je te zeggen hebt, of het op feiten onderbouwd is, is van geen belang en doet niet ter zake.
De zwijgende meerderheid hoor je niet, bang voor repercussies en bang om een in politieke hoek gedreven te worden.
De V van veiligheid is een V die voor velerlei uitleg vatbaar is en dit wordt ook door onze partij onderstreept. De V is sinds decennia een baken van hoop en terecht want menig groot staatsman heeft dit in het verleden gebruikt. Veiligheid staat mijns inziens ook voor Vrede, Vriendschap, Vooruitgang, Vertrouwen, Verdelen, Vooruitkijken, Verandering en ja ook voor Verlies maar geef dit dan ook ruiterlijk toe, ga het gesprek aan en verzand niet in allerlei hersenspinsels en uitvluchten.

Veel mensen vinden dat de politiek een spel is dat gespeeld dient te worden maar geloof mij, dat vindt de burger in het geheel niet. Wij zitten niet in de politiek om een spel te spelen maar om op te komen voor de belangen van onze burgers. Als onze samenleving in zijn geheel floreert komt dit ten goede van eenieder, arm, rijk, jong en oud en van al onze medeburgers ongeacht hun achtergrond.

Neem nou de zorg, applaus en waardering alom en zeker van onze bevolking maar als het er echt op aankomt en men kleur moet bekennen geeft niemand thuis en zeker niet de coalitiepartijen. Recent zijn er een aantal stemmingen geweest in de 2de kamer dat een besluit moest nemen om een loonsverhoging toe te kennen aan de zorg medewerkers. De gehele coalitie, waaronder het CDA stemde tegen en een van de indieners dhr. Lodewijk Asscher kwam net te laat de 2de kamer binnen om nog mee te kunnen stemmen. Ach, dit wordt dan afgedaan met: het voorstel had het toch niet gehaald met zijn stem. Hypocrisie ten top.
En men gaat over tot de orde van de dag.

Op 15 juli 2020 wordt onze premier Rutte in het Bernhoven Ziekenhuis triomfantelijk ontvangen door onze zorgmedewerkers en gaat met zijn bekende glimlach op de foto met de verpleegkundigen aldaar. Schamen moet hij zich, onze premier want zijn partij de VVD stemde toch ook tegen het voorstel van loonsverhoging en hij maakt nu mooie sier met dit bezoek. Wat zijn wij toch kort van geheugen. De verpleegkundigen hadden een statement kunnen afgeven maar hebben dit nagelaten.
En men gaat over tot de orde van de dag.

Daarnaast heeft de politiek het wegkijken en verdoezelen van fouten tot een kunst verheven die tot in den treure wordt toegepast. Laten wij nou eens beginnen met toegeven dat wij fouten maken en dit ook erkennen in plaats van te zeggen: met de kennis van nu hadden wij dat anders gedaan. Leert men dan niet van het verleden want alles is al een keer gepasseerd of gedaan, wellicht in een andere hoedanigheid, maar toch. Men heeft het niet willen zien omdat men weer verblind was door het eigen denken en doen en het grote geheel buiten beschouwing laat.

Een goed voorbeeld mijnerzijds is de Tram die er binnen Maastricht komt. Ik ben tot op heden geen burger tegengekomen die voor dit project is. Zeker niet gezien de aanpassingen die hebben plaatsgevonden, waardoor het project telkens ook aangepast moest worden om het maar te kunnen verdedigen en ook doordrukken. Het politieke spel is hier volop tot zijn recht gekomen. Echter de belangen van de burgers worden en zijn niet gediend. Een te groot en ondoordacht plan waarvan men later zegt: met de kennis van nu hadden wij dit anders gedaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

Recente gebeurtenis: Reconstructie Tongerseweg in Maastricht.
Je stelt als gemeente een commissie/werkgroep in om inspraak te suggereren maar je stelt als gemeente wel de kaders vast en past die aan, hoe het jou als gemeente uitkomt. Hoe serieus ga je dan om met je burgers en creëer je dan als gemeente niet een omgeving waarin je de burgers van je vervreemd en op afstand houdt. Het vertrouwen in de politiek wordt geschaad en zo voelt de burger dat ook maar de politiek verantwoordelijken gaan over tot de orde van de dag.

Met vriendelijke groet.

John Voorst
Burgerlid Partij Veilig Maastricht
john.voorst@gemeenteraadmaastricht.nl