Open brief m.b.t. voorlichting COVID-19 personen met een niet-westerse achtergrond

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
‪Postbus 1992
‪6201BZ Maastricht.

Maastricht 13-10-2020

Betreft:

Geacht college,

Het toenemend aantal besmettingen heeft laten zien dat we niet genoeg gedaan hebben om het COVID-19 virus te breken of af te remmen.
Vandaag werden nieuwe aangescherpte maatregelen door onze Minister-President bekend gemaakt, waaronder wederom het sluiten van de horeca.
In onze optiek heeft de horeca reeds een grote bijdrage geleverd aan het terugdringen van het COVID-19 virus, helaas heeft dat niet tot het gewenste effect geleid.
Door de vele thuisfeesten en huisbezoeken waarbij hele families op een kluitje zaten heeft het virus genadeloos om zich heen kunnen grijpen.
Dit is ook in groten getale gebeurd bij mensen die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. Uit een onderzoek van een aantal ziekenhuizen waaronder het UMC Utrecht en het Albert Schweitzer in Dordrecht is gebleken dat meer dan de helft van de patiënten op de intensive care, mensen zijn met een niet-westerse achtergrond waarbij de taalbarrière een grote rol speelt.

Hierover heeft PVM enkele vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat we niet alleen maatregelen moeten opleggen maar ook moeten zorgen dat ze door alle mensen (ook degenen met een taalachterstand) begrepen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja hoe gaat u dit aanpakken?
  2. Bent u het met ons eens dat het sluiten van de horeca geen effect heeft als bijeenkomsten en familiefeesten gewoon door blijven gaan, zo ja, wat kunt/gaat u hierin ondernemen?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht.

Tiny Meese v.d. Venne
fractievoorzitter