Open brief van Partij Veilig Maastricht inzake aandacht voor mensen met verward gedrag

Aan het College van Burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 5  juni 2023.

Betreft: Open brief van Partij Veilig Maastricht inzake aandacht voor mensen met verward gedrag

Geacht College,

Partij Veilig Maastricht heeft al meerdere malen haar zorgen geuit en aandacht gevraagd voor mensen met verward gedrag.

In juli 2021 stelden wij art.47 vragen R.v.O. inzake deze problematiek en vroegen o.a. of er crisisplekken beschikbaar waren in onze stad. U gaf destijds aan dat er verschillende vormen van crisisopvang zouden zijn, die vanuit verschillende organisaties georganiseerd waren.

Partij Veilig Maastricht concludeert uit de forse toename van incidenten van 40.000 in 2011 naar ruim 138.000 meldingen in 2022  (landelijk) dat er nog steeds geen concrete oplossingen en voldoende crisisopvang gerealiseerd is.

Dinsdag 30 mei vernamen we via de media, dat er door een verward persoon een appartement in brand was gestoken, waardoor niet alleen de persoon zelf, maar ook de overige bewoners van het appartementencomplex in een levensbedreigende situatie terecht kwamen. Gelukkig bleef het bij brand- en waterschade, maar het had ook anders kunnen aflopen. Naar verluidt hebben de bewoners van het betreffende appartementencomplex al vaker aangegeven dat de bewoner van de uitgebrande flat verward gedrag vertoonde en voor overlast heeft gezorgd.

Partij Veilig Maastricht wil nogmaals  benadrukken dat de acute zorg rondom personen met verward gedrag een hoge prioriteit dient te hebben. Bovendien vragen wij u om extra bekendheid te geven waar er precies crisisopvang is en het telefoonnummer dat mensen kunnen bellen te vermelden via de gemeentelijke website. Hier staat wel vermeld dat men 112 kan bellen, maar uit de beantwoording van onze art.47 vragen blijkt dat er ook een ander nummer is t.w. 088-5066666 of 088-5066262.

Het is duidelijk dat het probleem niet kleiner wordt als we naar de cijfers kijken; het is een complex vraagstuk dat eenieder van ons kan treffen, jong of oud, rijk of arm. Daarom is het in ieders belang, dat de zorgvraag rondom personen met verward gedrag een hoge prioriteit krijgt op de agenda van onze zorgverleners in de breedste zin van het woord!

 

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier, raadslid

John Voorst, burgerraadslid