Open brief betreffende nakomen afspraken ENCI

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht, 21 november 2021,

Betreft: Open brief betreffende nakomen afspraken ENCI

Geacht college,

Afgelopen week vernamen wij uit Dagblad De Limburger dat de ENCI een poging aan het doen is om zich aan de verplichtingen, die in het verleden met betrekking tot het transformatieplan gemaakt zijn, te onttrekken. Men wil af van het zogenaamde kettingbeding, een afspraak waarbij verplichtingen doorgegeven kunnen worden aan een nieuwe partij die gronden en gebouwen van de ENCI over zal kopen. Daardoor kan de ENCI voor veel meer geld hun gronden en gebouwen verkopen en kan de ENCI nog een keer flink cashen. De ENCI voert als argument aan dat de reeds uitgevoerde afspraken veel meer geld hebben gekost dan voorzien, maar heel eerlijk: dat is niet ons probleem. De ENCI klaagde ook niet toen ze nog even wat extra mergel uit de berg gingen halen, terwijl onze inwoners dit duidelijk niet meer wilden.

In 2006 kapte de ENCI zonder de bezwaarprocedure af te wachten anderhalve hectare bos waardoor er een onherstelbare situatie ontstond. “Laten we nou maar niet te lastig doen, want we zijn straks van hen afhankelijk bij het transformatieplan”, was de algemene opvatting in de politiek.

In 2014 kwam de ENCI zonder milieuvergunning te zitten en legde de politiek, zowel lokaal als provinciaal de ENCI opnieuw geen strobreed in de weg. “Het is nog maar een paar jaar, en zij gaan het transformatieplan betalen, straks trekt men zich terug en dan staan we met lege handen”, was opnieuw een veel gehoorde opvatting. Gevolg: de ENCI kon jarenlang illegaal de berg verder afgraven. We hadden toen al lang kunnen weten dat de ENCI een onbetrouwbare partner is met een lange historie van A zeggen, en B doen. En nu er daadwerkelijk de portemonnee getrokken moet worden, probeert men onder de verplichtingen uit te komen.

Partij Veilig Maastricht verzoekt u met klem om uw rug recht te houden en geen concessies te doen. Afspraak is afspraak. De ENCI heeft lang genoeg geld verdient in Maastricht en het bedrijf mag niet de kans krijgen om ten koste van Maastricht en zijn berg extra geld uit te keren aan de aandeelhouders. Partij Veilig Maastricht vertrouwt erop dat u ieder middel, om de ENCI te dwingen zich aan de afspraken te houden, zult aangrijpen.

Namens Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier, burgerraadslid

Tiny Meese, fractievoorzitter