Open brief bereikbaarheid teststraat covid-19

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 2 december 2021

Betreft: Open brief betreffende bereikbaarheid teststraat covid-19

Geacht college,

Wij zitten momenteel in een 4de golf die zijn weerga niet kent en overal sporen achterlaat. De impact van deze golf is zeer groot gezien het feit dat veel kwetsbare ouderen komen te overlijden aan  covid-19. Zoals wij al eerder hebben aangegeven is er een vervoersprobleem, door allerlei oorzaken, voor die mensen die in aanmerking komen voor een boosterprik. Deze boosterprik wordt dan vaak achterwege gelaten met alle gevolgen van dien.

Dit fenomeen zien wij als Partij Veilig Maastricht ook terug op het moment dat deze kwetsbare ouderen zich willen laten testen op covid-19. Op het moment dat deze ouderen klachten vertonen en zich willen laten testen moeten zij een afspraak maken op een testlocatie in de regio of zelfs buiten de regio. Het maken van die afspraak is vaak al een heel karwei voor deze ouderen.

Het gaat vaak om alleenstaande ouderen, zonder mantelzorg, met onderliggend lijden en soms middels een sneltest positief bevonden op covid-19. Als je dan een PCR test wil laten afnemen op een testlocatie beginnen de problemen. Je mag dan geen gebruik maken van taxi’s, openbaar vervoer of Omnibuzz. Als je dan volledig op jezelf bent aangewezen en geen enkele mogelijkheid hebt om naar de testlocatie te gaan, dan val je tussen wal en schip. Je kunt alleen nog in quarantaine gaan. De PCR test wordt dan niet afgenomen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Indien er aanvullende zorg verleend moet worden blijft dit ook vaak uit. Immers, de huisarts wordt alleen in kennis gesteld door de GGD indien er een PCR test is afgenomen, mits er ook toestemming is verleend door betrokken persoon.

Alleen de ernstig zieken thuis, vaak bedlegerig komen in aanmerking voor een PCR test thuis, afgenomen door de huisarts of thuiszorgmedewerker. Partij Veilig Maastricht vraagt zich terecht af waarom dit maatwerk niet breder wordt uitgerold, immers de kwetsbare ouderen, die nu niet in aanmerking komen, zijn hier zelf toch niet debet aan. Van alle kanten wordt gepromoot dat de ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen maar als deze groep dan om specifieke hulp vraagt, geeft niemand thuis.

Wij verwachten dat de portefeuillehouder in gesprek gaat met o.a. de GGD en de huisartsenpraktijken om een verruiming van de regelgeving rondom het afnemen van de PCR test thuis mogelijk te maken en wel op korte termijn.

Dit alles in het belang van onze kwetsbare ouderen die het verdienen om zo goed mogelijk ondersteund te worden in deze voor hen zeer moeilijke tijd.

Wij zeggen dat Maastricht een sociale stad is waarin iedereen meetelt. Laten wij dit dan ook waarmaken, want dit is zoals wij ook al eerder aangegeven hebben, niet de laatste golf. Als het nu goed geregeld wordt is dat van grote waarde, zeer zeker ook voor de toekomst.

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
raadslid

John Voorst
burgerraadslid