Open brief: regie problematiek COVID-19 bij één wethouder

Geacht College,

De overheid probeert via een lockdown het covid-19 -virus in te dammen, met wisselend succes. Op dit moment bevinden wij ons in een strenge lockdown waarvan het einde nog niet in zicht is. Er duiken mutaties op; namelijk de Britse en Zuid-Afrikaanse variant, welke sneller overdraagbaar en dus besmettelijker zijn. Op korte termijn zal er meer worden gevaccineerd, maar de effecten hiervan zullen pas over enige tijd zichtbaar worden. De opgelegde maatregelen trekken een zware wissel op onze samenleving, van jong tot oud. Wij zien dat ook terug in onze stad.

Er zijn groepen die, door alle maatregelen, maar ook door de opgelegde bezuinigingen die ons college moet nemen om de begroting op orde te krijgen, harder worden getroffen dan anderen. Bijvoorbeeld de dagopvang voor daklozen en kinderen uit kwetsbare gezinnen, die het zwaar hebben omdat de scholen dicht zijn. Deze kinderen gaan veelal toch maar naar school omdat er thuis geen of te weinig aandacht voor hen is en komen terecht in een overvolle noodopvang. Om maar niet te spreken over onze cultuursector, horeca en detailhandel. Dit alles naast het menselijk leed dat het coronavirus ons helaas heeft aangedaan en nog steeds aandoet.

Wij constateren dat het coronabeleid binnen Maastricht onder is gebracht bij verschillende wethouders. Gezien het majeure en langdurige karakter van deze crisis, is Partij Veilig Maastricht van mening dat het beter is om dit dossier bij één wethouder onder te brengen zodat er één aanspreekpunt is, zowel voor het ambtenarenapparaat als voor de burgers van onze stad. Wij willen hiermee voorkomen dat we weer in een impasse geraken zoals beschreven in het KPMG-rapport met betrekking tot het sociale domein. Een portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor de gehele bedrijfsvoering en sturing inzake het covid-19 -proces heeft daarom onze voorkeur. Graag ontvangen we van u een reactie.

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

John Voorst, burgerraadslid

Tiny Meese, fractievoorzitter