Open brief inzake onveilige situatie van de Vennepark

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Maastricht 13-02-2022

Betreft: Open brief Partij Veilig Maastricht inzake onveilige situatie van de Vennepark

Geacht College,

Er komen bij ons heel veel klachten binnen over de onveilige situatie in het van de Vennepark in Malpertuis en Malberg. Partij Veilig Maastricht heeft dit al vaker gemeld en om een oplossing gevraagd. Mensen die er wandelen of de hond uitlaten worden zeer regelmatig geconfronteerd met voorbijrijdende scooters en fietsers. Fiets- en scootergebruikers beroepen zich op het feit dat dit nergens aangegeven is.

Partij Veilig Maastricht zou willen voorstellen om bij verschillende ingangen van het park een fiets- en scooterverbod op de grond te verven. Dit is heel duidelijk en kan niet weggepakt worden.

Wij zijn van mening dat het tijd is voor actie.

Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
Tiny Meese