Open brief demonstreren en veiligheid

Partij Veilig Maastricht was afgelopen zondag getuige van een totaal onnodige en onveilige situatie in de binnenstad van Maastricht. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; we zijn hevig geschrokken van de mate waarin de grondrechten van Nederlanders geschonden zijn en van het feit dat er onnodig onveilige situaties ontstaan zijn. Iedereen in ons land moet op een veilige manier zijn mening wereldkundig kunnen maken, zonder dat hij of zij moet vrezen voor zijn of haar veiligheid. Een tegendemonstratie is niet hetzelfde als intimidatie en escalatie. We kunnen het nog zo oneens met elkaar zijn, maar op het moment dat simpelweg door overmanning een groep de mond wordt gesnoerd, wordt het verval richting een totalitaire staat ingezet. Het is daarom van het grootste belang dat demonstraties zo veel mogelijk ongehinderd plaats kunnen vinden. Er zijn echter wel omstandigheden geweest die ervoor hebben gezorgd dat er een onveilige situatie is ontstaan, die vermeden had kunnen worden.

Waarom vond deze demonstratie midden op koopzondag plaats? Al was het maar vanwege de corona-risico’s. Deze demonstratie had, gezien de reeds bekende spanningen, bijvoorbeeld prima om 10.00 uur ’s morgen plaats kunnen vinden waardoor een vermenging met winkelend publiek niet plaats zou hebben gevonden. De situatie was allicht overzichtelijker geweest en daardoor veiliger. Waarom werd initieel het Vrijthof toegekend als protestplek en werd later, toen het voortschrijdend inzicht zijn werk deed, een nog onveiligere plek toegekend? Heel praktisch dat alles op video staat, maar voorkomen is beter dan genezen. Waarom werd een groep demonstranten die zich foutief op het Vrijthof bevond, te voet naar het Mosae Forum gebracht waar op natuurlijke wijze een fuik ontstond? Daarmee werd de andere menigte in feite ook richting het Mosae Forum geëscorteerd. In plaats van een situatie met twee partijen werd de chaos uitgebreid met een derde partij; het winkelende publiek.
Je zal maar net met je gezin een spijkerbroek aan het kopen zijn en terecht komen in een menigte van vuurwerkgooiers, sensatiezoekers, vredige demonstranten- en tegendemonstranten. Je zal maar met je plastic tas vol met polo’s onder de voet gelopen worden door de politie te paard. Je kind van twee zal maar bijna onder een ME-bus terecht komen en de enige reden dat het goed afloopt is, dat papa ingrijpt. Je zal als agent maar met deze janboel opgezadeld worden en straks een leven lang een trauma overhouden aan een ongeval met een kind.

Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die u als burgemeester wel degelijk heeft? De mogelijkheid om het protest op een plek buiten het centrum zich te laten voltrekken. Een plek die makkelijker en beter te beveiligen is. Waarom heeft u, op zaterdag, toen bekend werd dat er grote groep burgers een tegendemonstratie wilde organiseren, er niet voor gekozen om de demonstratie te verbieden om deze op een later tijdstip alsnog in een veiliger scenario plaats te laten vinden? Volgens de gemeentewet is “in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht’. In die gevallen zou de burgemeester een noodverordening kunnen opleggen met daarin een algemeen tijdelijk demonstratieverbod.” Waarom heeft u van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt? PVM is van mening dat, door te weinig kaders te stellen, het grondrecht van de demonstranten in deze situatie net zo goed geschonden is. Het eindresultaat is nu nog steeds ongewenst.
Hoe luidde de dreigingsanalyse die u ongetwijfeld heeft aangevraagd en bij welke overheidsinstantie deed u dit? Welke groeperingen meldden voor deze zondag allemaal een demonstratie c.q.  tegendemonstratie aan? Welke groeperingen waren volgens u (onaangekondigd) aanwezig? Hoe gaat u ervoor zorgen dat in 2021 onze kinderen gewoon kunnen genieten van een intocht zonder wanorde? Immers, wanneer eenmaal de geest uit de fles is, wordt het heel moeilijk om deze nog te sluiten. Het slechte voorbeeld is gegeven.

Op een bedenkelijke manier probeerde een collega-raadslid gisteren in een brief de gebeurtenissen van afgelopen zondag te verknopen met ontwikkelingen en verhoudingen binnen de raad om zo eventuele collega-partijen met een genuanceerdere opvatting zodanig te framen, dat het eigenlijk “not done” is, om niet volledig op dezelfde golflengte als deze partij te zitten. Dapper geprobeerd, maar PVM gaat niet in deze waanzin mee. De inhoudelijke discussie over zwarte piet heeft niets te maken met de onveiligheid die is ontstaan naar aanleiding van een demonstratie en tegendemonstratie. Die discussie is voor een ander moment en een andere plek. PVM vindt deze poging tot verknoping van beide onderwerpen en de consequentie die verbonden wordt, aan het niet volledig volgen van het standpunt van dit raadslid een schoffering en een totale minachting voor collega-partijen en hun achterban.

Ook heeft Partij Veilig Maastricht zich gestoord aan diverse uitingen op social media dat men zich schaamt voor de Maastrichtenaren. Daarmee wordt iedereen in deze stad over één kam geschoren en dat doet geen recht aan al die personen die op een vredige manier aanwezig waren om een tegengeluid te laten horen. Ook vinden we de hoeveelheid beledigingen aan het adres van onze burgemeester ongehoord. PVM vindt dit verwerpelijk. De personen die chaos en haat veroorzaakt hebben moeten aangepakt worden. Niet de personen die zich eervol en netjes hebben gedragen. Door met de botte bijl aan de slag te gaan wordt de kloof tussen de politiek en de burgers beslist niet kleiner. Ook bij PVM is de schaamte aanwezig, maar wel de schaamte voor de manier waarop in het voortraject afwegingen zijn gemaakt en de desastreuze gevolgen die hier uit voortgevloeid zijn. Je zal maar Maastrichtenaar zijn en met deze perikelen geassocieerd moeten worden…