Open brief inzake de algehele toestand van de Bonbonnière

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 23-03-2022

Betreft: Open brief van Partij Veilig Maastricht inzake de algehele toestand van de Bonbonnière.

Geacht college,

In het afgelopen jaar trokken meerdere burgers en politieke collega’s aan de bel over de leegstand en algehele toestand van de Bonbonnière. Doordat het pand gedurende een lange periode zowel binnen als buiten niet onderhouden is, beginnen allerlei elementen af te brokkelen en stevig in verval te raken. Daarbij komen nog zaken die momenteel aan het zicht onttrokken zijn doordat het gebouw niet actief gebruikt wordt.

Vandaag kregen we opnieuw foto’s te zien waarbij meters aan stucwerk omlaag is gekomen. Hoewel de Bonbonnière in erfpacht is gegeven aan Heineken (Brand), zit deze al sinds 2019 zonder exploitant. Daarnaast voelt Heineken zich niet verplicht onderhoud te plegen terwijl we dat als gemeente feitelijk wel verwachten.

Partij Veilig Maastricht wil benadrukken dat de Bonbonnière een uitzonderlijk gebouw is dat veel Maastrichtenaren na aan het hart ligt. Op de lange termijn moet er, links of rechtsom, groot onderhoud gepleegd gaan worden. Het is volgens ons verstandig om daar nu mee aan de slag te gaan om zo in de toekomst een nog grotere kostenpost te voorkomen. Iedere dag dat we wachten lopen de uiteindelijke kosten op.

We vragen u om het gesprek met Heineken aan te gaan en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Mocht Heineken niet van plan zijn te investeren in onderhoud en een uitbater te zoeken, dan lijkt dit het juiste moment om in goed overleg tot een ontbinding te komen zodat we er als stad weer zelf mee aan de slag kunnen gaan. Partij Veilig Maastricht vertrouwt erop dat u doet wat noodzakelijk is om de Bonbonnière te behouden voor het nageslacht.

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d. Venne
Alain Garnier

Foto’s: Peter Scheele