Open brief 2 betreffende geen speciaal onderwijs voor kinderen in Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht, 2 december 2021

Betreft: Open brief 2 betreffende geen speciaal onderwijs voor kinderen in Maastricht.

Geacht College,

Op 20 november heeft de fractie van Partij Veilig Maastricht de portefeuillehouder een open brief laten toekomen met een opsomming van problemen binnen het gespecialiseerd onderwijs. Problematiek die al een hele tijd speelt en waarop nauwelijks is geanticipeerd door de wethouder. Huisvestingsproblemen, personeelstekort en volumegroei binnen het speciaal onderwijs. Tientallen kinderen wachten momenteel op plaatsing op een school voor ‘ kinderen met een zeer diverse ondersteuningsvraag’. Het verbaast Partij Veilig Maastricht dat de wethouder uitsluitend reageert via de bekende mediakanalen en niet op de open brief van P.V.M. Het is juist aan ouders te danken dat zij aan de alarmbel getrokken hebben en aan de inspanning van P.V.M om deze nijpende situatie aan het daglicht te brengen.

Wij betreuren het dat de wethouder uitsluitend de problematiek vanuit de op 20 november ingestuurde brief aanhaalt maar niet inhoudelijk reageert naar de raad. Datgene wat u in de media laat weten hadden de burgers ook in de open brief van 20 november jl. kunnen lezen. Ouders hebben behoefte aan een constructieve oplossing maar hebben hier helaas geen vertrouwen meer in. U zegt in het krantenartikel dat u er alles aan doet om acht kinderen op 10 januari definitief te kunnen plaatsen binnen het speciaal onderwijs. Een harde toezegging doet u niet. En wat gebeurt er met de andere kinderen? En nogmaals het mag toch niet zo zijn dat door huisvestingsproblemen en personeelstekort kinderen ongevraagd thuis moeten blijven en dat we de ouders opzadelen met een gigantisch probleem. Wij betreuren dat ten zeerste! We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen en verwachten van de portefeuillehouder dat er op korte termijn een oplossing gevonden wordt. Immers, de tijd dat deze kinderen geen onderwijs krijgen aangeboden resulteert in een cognitieve achterstand die nauwelijks te corrigeren valt.

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier

raadslid