Open brief m.b.t zorgcomplex voor begeleid wonen Belfort

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 7 juli 2021,

Betreft: Open brief m.b.t. zorgcomplex voor begeleid wonen Belfort.

Geacht college,

Gisteren bereikte ons het bericht dat er in de wijk Belfort een complex van 24 studio’s gerealiseerd gaat worden. Het betreft begeleid wonen voor personen met psychische problemen. De buurtbewoners voelen zich overvallen en zijn boos dat ze niet op voorhand geïnformeerd zijn over de plannen.

Ook zou de bouw, die naar verwachting negen maanden gaat duren, hoger worden dan het pand dat er voorheen stond.
De buurt begrijpt dat deze mensen een steuntje in de rug nodig hebben, maar plaatst vraagtekens bij de begeleiding door de LEVANTO groep. Hoe willen ze de rust en veiligheid garanderen in de nachtelijke uren?
De omwonenden zijn boos:
“Waarom kan de gemeente, voordat men een vergunning afgeeft voor zulke projecten, niet afdwingen dat er goed gecommuniceerd wordt met omwonenden?”, is de vraag die ons meermaals bereikt. Informatie en een planning achteraf, is als mosterd na de maaltijd.

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
fractievoorzitter

John Voorst
burgerraadslid