Open brief betreffende geen passend onderwijs

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 20 november 2021,

Betreft: Open brief betreffende geen passend onderwijs

Geacht College,

De laatste tijd bereiken ons steeds meer schrijnende berichten van ongeruste ouders omdat er geen passend onderwijs is voor kinderen met een zgn. rugzakje. Hierdoor raken deze kinderen steeds meer achter op hun leeftijdsgenootjes, met als gevolg toenemende cognitieve problematiek, psychische klachten, gedragsproblemen en sociale exclusie. Kinderen hebben recht op onderwijs ongeacht de problemen die de portefeuillehouder schetst als oorzaak, namelijk huisvestingsproblemen en personeelstekort. Dit kan en mag nooit de oorzaak zijn waardoor deze doelgroep het passend onderwijs moet missen en tussen wal en schip dreigt te geraken.

Leerplichtambtenaren en coördinatoren leerplicht staan letterlijk met de rug tegen de muur, ook zij hebben geen passende oplossing voor onderwijs voor deze kinderen. Mede hierdoor zitten sommige kinderen noodgedwongen alleen thuis, want ouders zullen ook hun werkverplichtingen moeten nakomen.

Het kan nooit de bedoeling zijn dat deze ontstane situatie de kinderen schaadt. Wij maken ons door deze situatie ernstige zorgen en vragen een maximale inzet en optimale integrale samenwerking op zeer korte tijd door portefeuillehouder, leerplichtambtenaren, ambtenaren onderwijs, afdeling jeugdzaken en jeugdzorg om dit serieuze probleem op te lossen. Tenslotte is het onze plicht te zorgen voor goede huisvesting.

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
Raadslid