Schriftelijke vragen inzake het niet ledigen van groene afvalbakken

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 16 november 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake het niet ledigen van groene afvalbakken

Geacht college,

Vandaag bereikten ons veel berichten dat de groene afvalcontainers niet geledigd waren. Het argument zou zijn dat er geen biologisch afbreekbare zakken in de container geplaatst waren. De mensen hebben Dumil biobakzakken bij de action gekocht, toch voldoen die niet volgens de mensen van de ophaaldienst. Vervolgens belt er een mevrouw naar de gemeente en krijgt ze te horen dat er de vorige week drie keer zoveel afval is opgehaald en ze dit naar een andere verwerker hebben moeten brengen die dubbel zo duur is.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het weigeren c.q. niet leegmaken van de groene afvalbakken omdat er geen biologisch afbreekbare zakken in zouden zitten?
  2. Voldoen de Dumil-afvalzakken van de action niet aan uw eisen? Zo ja, om welke reden mogen ze het afval dan weigeren? Zo nee, hoe hebt u gecommuniceerd met de burgers over de nieuwe regels m.b.t. aanbieden van afval?
  3. Hoe is het mogelijk dat er ineens drie keer zoveel afhaal opgehaald wordt en u dit naar een veel duurdere verwerker moet brengen?
  4. Hoe gaat u dit oplossen, want het kan en mag nooit de bedoeling zijn dat de burgers hun afval niet meer kunnen aanbieden, omdat de gemeente van mening is dat er teveel afval wordt aangeboden?
  5. Bent u bereid om hier met de burgers over te gaan communiceren, zodat e.e.a. eens duidelijk wordt voor onze burgers?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
fractievoorzitter