Schriftelijke vragen inzake geluidsnorm fanfares, muziekkorpsen en harmonieën tijdens de stadsprocessie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 18 oktober 2023

Betreft: Schriftelijke vragen inzake geluidsnorm fanfares, muziekkorpsen en harmonieën tijdens de stadsprocessie

Geacht college,

Via de voorzitter van het processie-comité Servaas-Slevrouwe kregen de muziekverenigingen de vraag welke geluidsnorm er wordt geproduceerd tijdens de deelname aan de stadsprocessie van Servaas-Slevrouwe.

In het kader van het vernieuwde evenementenbeleid is de Gemeente namelijk van mening dat bij de aangevraagde en bestaande route geluidscategorie 1 niet is toegestaan. Dit evenement zou alleen worden opgenomen in de jaaragenda evenement 2024 mits de geluidsnorm categorie 3 geldt. Partij Veilig Maastricht vindt dat het stadsbestuur doordacht en met gevoel voor de situatie regelgeving moet toepassen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1. Klopt het dat u dit verzoek met de genoemde implicaties aan het processiecomité heeft verstuurd? Zo ja, bent u het met ons eens dat dit niet getuigt van inlevingsvermogen en dit onrust veroorzaakt?

2. Bent u het met ons eens dat de normen niet bedacht zijn om dit soort evenementen aan te tasten en deze gemaakt zijn voor heel andere evenementen? Zo ja, waarom wordt het dan toch opgelegd aan dit soort organisaties? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat het stellen van eisen aan niet-mechanische muziek invloed heeft op tal van andere evenementen die hierdoor geraakt worden? Te denken valt aan reuzenstoet, de Groete Optoch, Intocht Sinterklaas etc.

4. Wat gaat u doen om de maatschappelijke onrust die dit teweegbrengt weg te nemen?

5. Bent u het met ons eens dat het toepassen van deze normen op niet-mechanische muziek strijdig is met de wet? Er is namelijk in het verleden een uitspraak gedaan over niet-mechanische muziek. Samengevat: niet-mechanische muziek kan door de wet niet beperkt worden doordat het volume niet nauwkeurig regelbaar is, zoals bij mechanische muziek wel het geval is.

Met vriendelijke groet,

Alain Garnier, Burgerraadslid

Tiny Meese, Fractievoorzitter