ex art. 47 vragen m.b.t. bezuinigingen op huishoudelijke hulp

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht 23-01-2021,

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. bezuinigingen op huishoudelijke hulp

Geacht College,

Vandaag vernamen wij uit de media dat u de bezuinigen op de huishoudelijke hulp, zoals besloten bij de pre-begroting, inzet. Op 3 juni hebben wij via een motie van afkeuring laten weten de wijze van acteren binnen het Sociaal Domein af te keuren. Doordat de kosten binnen het Sociale Domein en de zorg in de toekomst alleen maar zullen toenemen, door o.a. vergrijzing, mag het een duidelijke zaak zijn dat efficiency en effectiviteit sleutelbegrippen zijn welke het sociale systeem in balans dienen te houden. Wij maken ons ernstige zorgen over de gevolgen van deze bezuinigingen voor o.a. chronisch zieken en senioren. Binnen de voorgenomen bezuinigingen bent u van plan gemiddeld een half uur minder huishoudelijke zorg aan te gaan bieden.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Op welke wijze wilt u de 4700 klanten opnieuw gaan indiceren?
  2. Binnen welke termijn wilt u dit realiseren en afronden?
  3. Betekenen deze voorgenomen bezuinigingen feitelijk dat alle klanten, die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning, een half uur gekort worden of wordt dit individueel bekeken?
  4. Op welke manier wilt u de toename van WMO-aanvragen (door o.a. de vergrijzing ) voor de toekomst beperken zodat de kosten binnen het Sociaal Domein enigszins beheersbaar blijven?
  5. Betekent dit dat u genoodzaakt bent in de toekomst nog meer te moeten bezuinigen op het Sociaal Domein?
  6. Veel burgers, die nu gebruik maken van o.a. huishoudelijke zorg, zijn erg ongerust over de voorgenomen bezuinigingen. Op welke manier gaat u over de gevolgen van uw plannen met de burgers communiceren?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht

Bert Garnier
Raadslid