Schriftelijke vragen m.b.t. instortingsgevaar Vief Köp

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Maastricht, 9 februari 2022

Betreft: Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht m.b.t. instortingsgevaar Vief Köp

Geacht college,

Heden vernamen wij uit de media dat het instortingsgevaar van de walmuur aan de Vief Köp nog niet geweken is.
De fractie van Partij Veilig Maastricht maakt zich ernstige zorgen over de instabiliteit van dit gedeelte van de stadsomwalling. Daarnaast wordt er zelfs aangegeven dat er geen enkele garantie gegeven worden dat dit gedeelte van de stadsomwalling alsnog behouden kan worden.
Vandaar dat wij u een aantal aanvullende vragen hebben.

  1. Kunt u ons schetsen wat tot dusver de kosten zijn van o.a. de inspectie, het onderzoek en de renovatiewerken zijn ? Heeft u enig zicht wat de meerkosten zijn zijn betreffende de 3D scan en aanvullende renovatie/ reddingswerkzaamheden.
  2. Hebben we de financiële middelen om de walmuur te behouden, zo nee, hoe wilt u dit oplossen?
  3. Wanneer denkt u een definitief beeld te hebben van de evt. consequenties en/of behoud van de walmuur?
  4. Hoe zit het met de kwaliteit van de buitenschil van hardsteen van de rest van onze historische omwalling? Is er elders nog enig gevaar te verwachten? Zo ja, welke acties onderneemt u dan?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier