Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. incidenten op de Universiteit

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 23 oktober 2022.

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. Incidenten op de Universiteit.

Geacht college,

Op instragram leerden we via het account feministsofmaastricht met ontsteltenis dat er op Universiteit Maastricht sprake is van een situatie waarbij vrouwen zich onveilig voelen en dat ze bij meldingen over incidenten niet serieus worden genomen door de directie.
Er speelt een voorbeeld waarbij de mannelijke dader zelfs bekend heeft een vrouwelijke studente seksueel te hebben geïntimideerd en waarbij de directie aangeeft niks te kunnen doen omdat “hun handen gebonden zijn”. Wat dat verder ook moge betekenen. Wel werd er voorgesteld dader en slachtoffer bij elkaar te zetten om erover te praten. Het instagram-account heeft een formulier opgezet waarop al tal van vergelijkbare meldingen binnenkwam. Bovenstaand voorval blijkt dus geen incident te zijn. Ook hoogleraar van den Hove gaf laatst in een interview bij L1 en in de Limburger aan dat er intern een sfeer van intimidatie hangt wanneer personen problemen aan de kaak stellen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1 Bent u op de hoogte van het feit dat er bij de directie van de universiteit meldingen worden gemaakt van seksuele intimidatie en misbruik waarmee niets gedaan wordt?

2 Bent u bereid met de directie van de universiteit om tafel te gaan zitten om hen te overtuigen van het belang om deze meldingen serieus aan te pakken en
een zero-tolerance beleid te hanteren om zo een veilig klimaat te scheppen?

3 Hebben wij pressie-middelen ter beschikking om de universiteit te dwingen effectieve acties te ondernemen?

4 Wij hopen dat u als verantwoordelijke voor de veiligheid in Maastricht het gesprek aangaat met de universiteit en ook in de toekomst de vinger aan de pols blijft houden.
Houdt u ons op de hoogte over de verdere ontwikkelingen?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese-v.d. Venne
fractievoorzitter

Alain Garnier
burgerraadslid