Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. veiligheid rondom Mosae Forum

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 18 oktober 2022,

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. veiligheid rondom Mosae Forum.

Geacht college,

Bij ons komen meldingen binnen over de veiligheid rond Mosae Forum.
Bezoekers van de parkeergarage voelen zich niet veilig, ondernemers klagen over de overlast waardoor de klanten wegblijven, bewoners maken een grote omweg in de avonduren omdat ze zich heel onveilig voelen. Ze geven aan dat het een broeinest is geworden van drugsgebruikers, daklozen en andere mensen die er niet thuishoren. Kortom, ze maken zich grote zorgen over de aantrekkingskracht van Mosae Forum bij verschillende doelgroepen.
Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van de overlast die heerst in en rond Mosae Forum? Zo ja, hoe lang bent u hiervan op de hoogte en welke actie(s) zijn inmiddels ondernomen?
  2. Bent u bereid deze overlast per direct hard aan te pakken zodat dit niet verder gaat escaleren?
  3. Bent u bereid hierover te communiceren naar de stad, gezien de grote onrust die leeft onder bewoners en ondernemers?

Tiny Meese v.d. Venne
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht