Art. 47 vragen opnamestop jeugdzorg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 25 juni 2021

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Opname stop jeugdzorg

Geacht college,

Hedenochtend vernamen wij uit de media dat er onmiddellijke ingang een opnamestop in de jeugdzorg word ingevoerd.
Jeugdbeschermer William Schrikker Stichting neemt de komende drie maanden geen nieuwe cliënten in Limburg meer aan.
De stichting kan door de uitstroom van jeugdbeschermers, ziekteverzuim en hoge werkdruk het werk niet meer aan. De acute opnamestop is dinsdag ingegaan. De cliëntenstop is een maatregel die vanwege een tekort aan personeel noodzakelijk is. Enkele cijfers: het ziekteverzuim is 13% en de uitstroom van personeel in Zuid-Limburg is zelfs 34%!
De fractie van Partij Veilig Maastricht maakt zich ernstige zorgen over deze situatie. Op deze manier zouden ook in Maastricht zeer kwetsbare gezinnen getroffen kunnen worden.

Wij stellen u daarom de volgende vragen.

  1. Zijn er momenteel Maastrichtse kinderen/ jeugdigen en /of gezinnen die onder behandeling vallen van de William Schrikker Stichting? Zo ja, om hoeveel kinderen en/of gezinnen gaat het?
  2. Is er op korte termijn voor deze gedupeerden een oplossing voor handen?
  3. Bent u met zorgorganisaties in gesprek om de exodus van het personeel te bestrijden? (34% in Zuid-Limburg)
  4. Op welke manier wordt er gekeken om de oorzaak op de korte termijn in de kiem te smoren?
  5. U overweegt tijdelijk de subsidie te stoppen. Bent u met ons eens dat uiteindelijk de cliënten hiervan de dupe zijn?
  6. Deze signalen zijn in de jeugdzorg helaas niet van vandaag. Bent u bereid om met collegae van de Zuid-Limburgers gemeente een noodkreet richting Den Haag te lanceren?
  7. Hoelang bent u al van deze penibele situatie op de hoogte?

In afwachting van uw antwoord.

Bert Garnier
Raadslid

Deze vragen werden inmiddels beantwoord door het college