Art. 47 vragen m.b.t. problemen Plein 1992

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht 18 juni 2021.

Ex art.47 vragen m.b.t. problemen Plein 1992

Geacht College,

Partij Veilig Maastricht is zeer geschrokken van het ernstige voorval dat heeft plaatsgevonden op Plein 1992.
Al geruime tijd word er door omwonenden aandacht gevraagd voor de problemen op en rond het plein. Overlast van scooters, o.a onveilig rijgedrag, geluid en stankoverlast. Maar ook de slechte regelgeving en handhaving op het plein. Er staan borden dat het verboden is voor scooters, maar de scooters rijden op en af.
Het vreemde is dat bewoners die vervoer op maat nodig hebben niet aan hun deur opgehaald mogen worden, omdat busjes niet het plein op mogen rijden?

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de verschillende soorten overlast op Plein
  1992, zo ja, welke actie gaat u ondernemen om de overlast terug te
  dringen?
 2. Bent u op de hoogte dat VOM niet de hulp mag geven waarvoor ze
  ingeroepen worden, namelijk vervoer van deur tot deur?
 3. Bent u bereid een oplossing te zoeken, eventueel samen met VOM.
  Gebruikers die slecht ter been zijn kunnen door deze regelgeving
  namelijk geen gebruik maken van VOM omdat de afstand tot aan de
  busjes te groot is.

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht.

Tiny Meese v. d. Venne