ex art. 47 vragen m.b.t. slagkracht GGD

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 18 april 2021.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. slagkracht GGD

Geacht college,

Via de landelijke pers bereikte ons het verontrustend bericht dat er in het verleden uitgebreid gewaarschuwd zou zijn dat Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) niet klaar zouden zijn voor een pandemie. Er wordt zelfs serieus gesuggereerd dat door een falend GGD-beleid corona zich verder in Nederland kon verspreiden. Dit blijkt uit een maandenlang onderzoek waarvoor ruim honderd bronnen zijn geraadpleegd. Al sinds 2000 wordt in keiharde rapporten gewaarschuwd dat Nederland ‘onvoldoende’ is voorbereid. Draaiboeken zijn ondermaats. De problemen zouden met name veroorzaakt zijn doordat GGD’s eind jaren 80 zijn ondergebracht bij gemeenten. Schrikbarend is de conclusie dat in 2015 liefst 21 van de 25 GGD’s onvoldoende artsen en/of verpleegkundigen hadden! Partij Veilig Maastricht maakt zich in het licht van deze feite ernstige zorgen over de volksgezondheid in onze regio.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Heeft u enig zicht op het feit of de GGD-ZL voldoende is voorbereid om eventuele rampen in de regio goed te kunnen pareren?
    B.v. een ramp in de kerncentrale Tihange. Zo ja, graag een toelichting.
  2. Heeft u zicht op het personeelsbestand van de GGD-ZL? Is er voldoende capaciteit en kwaliteit aanwezig?
  3. In hoeverre was de GGD-ZL voorbereid op de huidige corona-uitbraak?
  4. In hoeverre is de GGD-ZL voorbereid op een eventuele nieuwe pandemie, noodzakelijke opschaling , toekomstige preventie en handelswijze?
  5. Wie heeft de controlerende taak en eindverantwoording m.b.t. het functioneren, werkwijze, beleid en protocollen/draaiboeken van o.a. de regionale GGD’s?


In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht

Bert Garnier
Raadslid