Art. 47 vragen m.b.t. bedrijfsactiviteit in strijd met het geldende bestemmingsplan

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht 16 juni 2021.

Ex art. 47 vragen m.b.t bedrijfsactiviteit in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Geacht College,

Ons bereikte de vraag over het vastgestellen van de bedrijfsactiviteiten die in strijd zouden zijn met het geldende bestemmingsplan voor de Tapijnkazerne.
De bedrijfsactiviteiten van alle ondernemers in loods W zouden in strijd zijn met het bestemmingsplan, maar deze zouden sinds 2014 worden gedoogd.
De Tapijn had in de beginperiode een experimentele status als te ontwikkelen gebied, echter nu blijkt dat deze status aparte niet is opgenomen in het bestemmingsplan van 2017.
Desondanks worden de ondernemers van het werkgebouw gedoogd totdat er een meer permanente locatie voor hun beschikbaar is. Tenminste….alle ondernemers op Charlie’s Coffee na?

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1 Bent u op de hoogte dat er van de 14 ondernemenders in de Tapijn er 13
gedoogd worden en 1 ondernemer zijn activiteiten op die plek niet meer
Mag voortzetten omdat deze niet past in het bestemmingsplan?

2 Bent u het met ons eens dat dit absoluut niet kan, dat dit meten met twee maten is, en zo ja, gaat u hierin actie ondernemen en per wanneer?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,
Tiny Meese v.d.Venne.

Deze vragen werden inmiddels beantwoord door het college