Art.47 vragen n.a.v. schade en onveiligheid door slechte staat bomen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht, 13 maart 2021,

Betreft: ex.art.47 vragen n.a.v. schade en onveiligheid door slechte staat bomen

Geacht College,

Enkele maanden geleden heeft Partij Veilig Maastricht u gewezen op de slechte toestand van veel bomen in onze stad. Er is toen beloofd dat de bomen gecontroleerd zouden worden en daar waar nodig maatregelen getroffen zouden worden.

De storm van afgelopen dagen heeft laten zien dat dit niet is gebeurd, terwijl dit wel had moeten gebeuren. Overal in de stad zijn bomen geknakt als lucifers. Ook op de Ceasarhof is het goed misgegaan. Ondanks dat de bewoners al weken geleden aan de bel hebben getrokken over de slechte staat van een boom is de betreffende boom vandaag, zoals zij al voorspelden, door hun huis gevallen. Gelukkig dat de bewoners op dat moment niet thuis waren, anders hadden we nu een probleem van een andere omvang gehad.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat dit voorkomen had kunnen worden door vroeger te reageren op meldingen van burgers? Zo ja, waarom heeft u dit dan niet gedaan?
  2. Welke acties heeft u sinds de laatste grote storm (vorig jaar) genomen met betrekking tot het bomenbestand in onze stad?
  3. Bent u het met ons eens dat omwonenden onveilige situaties veel beter kunnen inschatten dan een ambtenaar die slechts een momentopname ziet? Zo ja, wat gaat u veranderen in deze? Zo nee, wie neemt de verantwoordelijkheid wanneer het mis gaat?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
Alain Garnier