Art. 47 vragen m.b.t. het Hof van Assisi

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 20 augustus 2021,

Betreft: art. 47 vragen m.b.t. het Hof van Assisi

Geacht College,

N.a.v. de antwoorden op de art.47 vragen die Partij Veilig Maastricht heeft gesteld over het Hof van Assisi, hebben wij nog aanvullende vragen.

U bent het met ons eens dat de huren niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de vergunning. Op een later tijdstip is tussen gemeente en ontwikkelaar in een addendum hiervan afgeweken en “sociaal” is gewijzigd in “kleine betaalbare huurwoning”. Wij zijn van mening dat hetgeen hier gebeurd is, een uitbreiding van het bestemmingsplan is en de vergunning dus niet aan de eisen voldoet, dus onterecht is verleend.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Door wie is het latere anterieure addendum tussen gemeente en ontwikkelaar vastgesteld, en waarom is de raad hier niet bij betrokken, het betreft toch immers een uitbreiding van het bestemmingsplan in dezen?
  2. Het laagste tarief is verhoogd naar 850,00 euro. Wilre B.V. geeft aan voor een passende oplossing te zorgen indien mensen in de problemen zouden komen vanwege de hogere huurtarieven. Bent u het met ons eens dat u de vrije hand geeft aan de ontwikkelaar
    om precies datgene te doen wat hem juist lijkt, namelijk het opschroeven van de huurprijs en de 9 vastgestelde sociale huurwoningen te schrappen uit het bestemmingsplan. Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
  3. Heeft u als portefeuillehouder enig zicht op het aantal potentiële huurders dat is afgehaakt wegens de huren die nu zijn vastgesteld op 850,00 euro en hoger? Bent u op de hoogte van het aantal huurders dat op dit moment gecompenseerd wordt door de ontwikkelaar?
  4. In beginsel werd er uitgegaan van het principe dat een deel van de woningen een huur lager dan de huurtoesslaggrens zou krijgen. Daarnaast is het verhuren van kleinere appartementen niet in overeenstemming met de voorwaarden uit de vergunning. Gaat u als portefeuillehouder uw verantwoording nemen, actief participeren en daadwerkelijke sturing geven door de ontwikkelaar te verplichten zich aan de voorwaarden uit de verleende vergunning te houden?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese v.d. Venne
John Voorst