Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht en D66 m.b.t. Wangedrag studentenvereniging Tragos

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 19-11-2022.

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht en D66 m.b.t. wangedrag studentenvereniging Tragos

Geacht college,

De inwoners van Maastricht zijn behoorlijk geschrokken van het brand incident bij studentenvereniging Tragos.

Wij begrijpen niet dat Tragos, na de incidenten eerder dit jaar wederom onvoorzichtigheid toont door het in brand steken van pallets in een natuurgebied met veel beschermde diersoorten en historische gangen. Wanneer wij terugdenken aan de brand een aantal jaren geleden in de ondergrondse gangen die nauwelijks te blussen was, baart dit roekeloze gedrag ons grote zorgen.

Daarnaast blijkt uit berichtgeving en de aanwezigheid van de politie dat hulpverleners werden gehinderd.
Tragos draagt met dit incident en afgelopen incidenten bij aan een slecht imago van studenten in onze stad. Goedwillende studenten worden over een kam geschoren met deze onruststokers. We wonen samen in Maastricht en dienen ons conform gangbaarheid naar elkaar normaal te verhouden. Studentenverenigingen vormen hier geen uitzondering op.

Hierover hebben Partij Veilig Maastricht en D66 enkele vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat na het zoveelste incident met studentenvereniging Tragos, de gemeente ( verhuurder van het vastgoed via Heineken b.v.) moet ingrijpen? Zo ja, wat gaat u doen?
  2. Wat vindt u van dit incident in het natuurgebied wat mogelijk grote gevolgen had kunnen hebben/heeft voor o.a. beschermde diersoorten die daar leven?
  3. Wat vindt u van het hinderen van onze hulpdiensten door Tragos? Bent u nog steeds van mening dat het gedrag van Tragos de verantwoordelijkheid van de universiteit is, of bent u het met ons eens dat ze steeds verder de grenzen opzoeken en hierdoor de openbare veiligheid in het geding kan komen? Gaat u dit oppakken en wat is uw plan van aanpak?

Partij Veilig Maastricht, Tiny Meese
D66, Thomas Gardien