Art. 47 vragen m.b.t Openstelling winkels op 2e Kerstdag

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht, 17-10-2020,

Betreft: Art. 47 vragen m.b.t Openstelling winkels op 2e Kerstdag

Geacht College,

Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de goedkeuring door Wethouder Heijnen (Christen-Democratisch Appèl) om de winkels in de binnenstad open te stellen op 2e Kerstdag tussen 12.00 en 18.00 uur.

De wethouder stelt dat zij dit doet in het belang van de economie en de werkgelegenheid in deze uitzonderlijk moeilijke tijd waarin we ook economisch getroffen zijn door het COVID-19-virus.

Het is onze plicht de ondernemers en stad door deze crisis te loodsen, maar we hebben ook een plicht naar onze gezinnen m.n. ouderen die door deze crisis in een sociaal isolement zitten.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

1 Bent u het met ons eens dat we de Kerstdagen, de meest Christelijke tijd van

het jaar moeten behouden en koesteren voor de gezinnen? Zo nee, waarom

niet, zo ja, waarom maakt u dan een uitzondering voor deze Christelijke

dag met het gevaar dat het een precedent vormt voor de komende jaren?

2 Bent u van mening dat een openstelling van de winkels op 2e Kerstdag

van 12.00 tot 18.00 uur de ondernemers uit deze economische crisis haalt?

3 Bent u het met ons eens dat COVID-19 niet alleen op economisch, maar ook

op sociaal gebied, een grote boosdoener is voor alle leeftijden en dat er met

deze beslissing voorbij wordt gegaan aan kinderen/kleinkinderen die hun

(groot)ouders willen bezoeken. Zo nee, waarom niet, zo ja, hoe ziet u dat voor u

wanneer de mensen moeten gaan werken?

4 Bent u het met ons eens dat je met het oog op het oplaaiende coronavirus

absoluut geen extra dagdeel moet toevoegen met openstelling van winkels omwille

van het grote gevaar dat dit een aanzuigende werking op toeristen heeft?

Zo nee, durft u de verantwoording te nemen voor eventuele verspreiding van

het COVID-19 virus hierdoor?

5 Kortom, bent u het met ons eens dat de winkels open stellen op 2e Kerstdag

gevaarlijk, niet sociaal en absoluut niet de geleden inkomstenderving kan

vervangen? Zo ja, kunt en wilt u deze maatregel nogmaals in overweging

nemen?

6 Is het niet de gemeenteraad welke als hoogste orgaan deze beslissing had

moeten nemen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht

Tiny Meese fractievoorzitter