Schriftelijke vragen betreffende overname graf Pierre Kemp

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 7 april 2023,

Betreft: Schriftelijke vragen betreffende overname graf Pierre Kemp

Geacht college,

Vandaag vernamen wij dat de Stichting Altvoorde al per 1 november 2022 is opgeheven. Er is door deze Stichting maar liefs vier keer een poging gedaan om via een wethouder of gemeentelijke instantie te vragen om het graf van de dichter Pierre Kemp over te nemen als gemeentelijk monument. Het behoud van het graf van deze nationaal literair hooggeschatte dichter is een onderdeel van onze culturele identiteit. In ons land en omringende landen bezitten vele stedelijke of nationale overheden het eigendom van beroemde cultuurdragers. De grafrechten van het huurgraf W2 nummer 031 waar naast de dichter Pierre Kemp ook zijn echtgenote begraven ligt, zijn betaald aan begraafplaats Oostermaas tot 8 april 2028.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat het graf van deze literair hooggeschatte dichter behouden moet blijven als onderdeel van onze culturele identiteit?
  2. Bent u bereid het graf als gemeentelijk eigendom over te nemen en te benoemen als gemeentelijk monument?

Tiny Meese v.d.Venne
fractievoorzitter