Schriftelijke vragen inzake gaslekkages

Maastricht, 18 januari 2022,

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake gaslekkages

Geacht college,

We ontvangen steeds meer meldingen over gaslekkages in onze stad. Een inwoner stuurde ons het bericht dat ze de laatste week van december geconfronteerd werd met twee gaslekken. Een gaslek binnen in de meterkast en een gaslek voor haar huis in de straat. Na drie weken werd dit pas in orde gemaakt. Wij maken ons, mede door de recente zware explosie in Turnhout (B),  zorgen over de vraag of de veiligheid met betrekking tot gasleidingen in Maastricht wel gewaarborgd is.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de vele gaslekkages waar onze inwoners de laatste tijd mee worden geconfronteerd?
  2. Kent u de oorzaken van deze gaslekkages en valt hier iets structureels in te ontdekken?
  3. Bent u door Enexis geïnformeerd over een eventuele slechte c.q. verouderde toestand van bepaalde gasleidingen in onze stad? Zo nee, bent u bereid om met Enexis pro-actief onderzoek te doen naar de algemene staat van alle gasleidingen in Maastricht? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met ons eens dat zeer regelmatige problemen met gasleidingen bijdragen aan een algemeen gevoel van onveiligheid in Maastricht?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese