Schriftelijke vragen inzake controle horeca op de 11e van de 11e

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 12 november 2023.

Betreft: Schriftelijke vragen inzake controle horeca op de 11e van de 11e

Geacht college,

Op zaterdag 11 november jl. hebben wij het genoegen gehad om met carnavalsvrienden uit Duitsland en België verschillende steden te bezoeken in de Euregio i.v.m. de start van het carnavalsseizoen. Overal waar wij kwamen waren veel mensen op straat, in cafés en zalen. Hier werd volop carnavalsmuziek gedraaid. Het mooie aan de start van het carnavalsseizoen is het plezier en de verdraagzaamheid onder de mensen. Wat schetste onze verbazing: toen wij rond 16.00 uur bij een horecagelegenheid in de binnenstad van Maastricht aankwamen met onze gasten, en daar handhavers waren die kwamen waarschuwen dat de deur te vaak openging waardoor er geluidsoverlast was. Hier moest de horecaondernemer direct iets aan doen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van controles op geluid in de middaguren op de 11e van de 11e? Zo ja, wie heeft hier opdracht voor gegeven?
  2. Beseft u dat dit een verkeerd signaal is vanuit de hoofdstad van onze carnavalsprovincie, en dit niet uit te leggen is aan onze horeca die net deze dagen nodig heeft om het hoofd boven water te houden?
  3. Bent u het met ons eens dat we met zulke regels notabene in de middaguren de carnavalscultuur in Maastricht naar de knoppen helpen? Zo nee, waarom niet, zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen?

Tiny Meese van der Venne
fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht