Schriftelijke vragen inzake versnippering verantwoordelijke instanties dierenmishandeling

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 14 november 2023

Betreft: Schriftelijke vragen inzake versnippering verantwoordelijke instanties dierenmishandeling

Geacht college,

Steeds vaker krijgen wij meldingen en vragen over registratie van mishandelde dieren. Vandaag lezen wij in de krant dat dit probleem in heel Nederland speelt en er nauwelijks zicht is op de totale omvang van dit fenomeen. Het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling wijst op een „belangrijke signaalfunctie” die nu verloren gaat. Buitenlandse studies tonen aan dat achter 70% van de gevallen van dierenmishandeling ook kindermishandeling of huiselijk geweld schuilgaat.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

1. Bent u het met ons eens dat een eenduidig beeld van dierenmishandeling noodzakelijk is? Dat instanties die als eilandjes fungeren niet bijdragen aan dierenwelzijn? Zo ja, hoe is dit geregeld in onze stad?
2. Hoe wordt dit fenomeen gemeten als iedere instantie er zijn eigen registratiemethodes op nahoudt? Heeft u dan een totaaloverzicht van mishandeling en verwaarlozing van dieren? Zo ja, kunt u ons hier een voorbeeld van geven?
3. Alleen al bij de politie kwamen meer dan 2600 meldingen terecht, waaronder ook gevallen van gewonde, loslopende of gestolen dieren. Hierdoor kan de vraag of er een stijgende of dalende trend is per regio worden bemoeilijkt. Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met deze instanties, om tot een eenduidig beleid te komen, niet alleen voor de dieren zelf, maar ook omdat dierenmishandeling achteraf een eerste signaal blijkt te zijn voor kindermishandeling of nog erger en door een goede registratie vroegtijdig kan worden ingegrepen?

Tiny Meese van der Venne
fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht