Open brief m.b.t. actie tegen racecircuits

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.

Maastricht 24-07-2020,

Betreft: Open brief m.b.t actie tegen racecircuits

Geacht College,

Regelmatig worden wij door bewoners van Malberg en met name bij de Jumbo aangesproken dat zowel op de Schepelruwe maar zeker ook op de Malbergsingel niet zo nauw gekeken wordt naar de maximale snelheid van 50 km. per uur.
Namens PVM is ondergetekende er zelf gaan observeren. En inderdaad, het lijkt wel een F1 circuit. Het is wachten op een ernstig ongeval. Zelf kunnen wij geen snelheid meten maar 80/90…zelfs 100 km is niet ondenkbaar. Wat opviel was dat het veelal jongeren waren die zich hier schuldig aan maakten.
De fractie van Partij Veilig Maastricht maakt zich hier ernstige zorgen over. Is het mogelijk dat er tijdelijk een snelheidsmeter wordt geplaatst of is er een andere optie om hier een eind aan te maken?
Wij horen het graag van de portefeuillehouder.

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van PVM,

Bert Garnier