Schriftelijke vragen m.b.t. vergunning Squid Game op Markt

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 17-10-2021,

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. vergunning Squid Game op Markt

Geacht college,

Squid Game is momenteel wereldwijd één van de populairste series op Netflix. In dit Zuid-Koreaanse product worden berooide mensen uitgedaagd om zes spellen aan te gaan om zo uiteindelijk een geldprijs te kunnen winnen. In plaats van af te zijn, sterft men. De serie begint met een Koreaanse variant op Annemaria Koekoek.
Hordes mensen worden op de automatische piloot afgeschoten omdat ze bewegen. De serie staat bol van geweld, verwondingen, seks en zelfmoordpogingen en is niet voor niets pas geschikt bevonden voor kijkers vanaf 16 jaar. Afgelopen zaterdag vond op de Markt in Maastricht een promotie-evenement van Netflix plaats waarbij het spel in het echt gespeeld kon worden, gelukkig zonder het bijbehorende geweld. Het evenement trok echter veel jeugdigen aan, soms zo jong als acht jaar.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1. Werd voor dit evenement een vergunning verleend? Zo ja, wat waren de gestelde eisen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met ons dat de promotie van een serie, die geschikt wordt bevonden voor 16 jaar en ouder, niet gepast is voor een publiek dat jonger is?

3. Bent u het met ons eens dat een organisatie verplicht moet worden ervoor te zorgen dat te jonge bezoekers niet kunnen deelnemen/het evenement kunnen aanschouwen? Zo ja, wat gaat u in de toekomst doen om te voorkomen dat een vergelijkbare situatie zich nog voordoet? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat de Markt, of iedere andere plek, waar veel toevallige passanten met jonge kinderen voorbij komen, niet geschikt is voor een dergelijk evenement?

Met vriendelijke groet,

Alain Garnier
burgerraadslid

Tiny Meese
raadslid