Zelfbewoningsplicht nieuwbouwhuizen

We verzochten midden 2020 het college al om een zelfbewoningsplicht in te stellen. Daardoor kunnen investeerders niet meer massaal nieuwbouwhuizen opkopen om deze vervolgens te verhuren. Een belangrijke maatregel die in deze tijden van een groot tekort aan woningen, erg belangrijk is.

De wethouder gaf aan dat dit probleem in Maastricht niet of nauwelijks speelde. Dat bleek helaas wel het geval. Partij Veilig Maastricht bleef regelmatig aandacht vragen voor deze problemen. Nu een jaar later is alsnog door de gemeenteraad besloten dat er een zelfbewoningsplicht komt. Daardoor wordt deze beleggingsoptie voor investeerders afgesloten. Een hele goede ontwikkeling. Partij Veilig Maastricht is er blij mee!