Een nieuwe start voor handhaving dankzij Partij Veilig Maastricht

De drie teammanagers vertrekken bij Handhaving in Maastricht. Daarmee moet de sfeer onder de zestig medewerkers verbeteren, want er heerste een angstcultuur.
Eind 2019 ving raadslid Jo Smeets de eerste signalen op over een verziekte werksfeer onder de zestig Maastrichtse boa’s (Handhaving). Het zou onder meer om intimidatie en bedreiging door leidinggevenden gaan. Het ziekteverzuim bedraagt liefst 19%.
Het raadslid bleef aandringen tot burgemeester en wethouders in maart van dit jaar uiteindelijk een extern onderzoek gelastten door bureau Berenschot. In juli bepleitte dat een vervolgonderzoek, maar de gemeente wees dat af. In plaats daarvan stuurde men een gepensioneerde interimmer de werkvloer op, in de hoop dat hij als senior-coach ‘daders’ en slachtoffers zou kunnen verzoenen.
De gemeente maakte het Berenschot-rapport aanvankelijk niet openbaar, omdat anonieme en vertrouwelijke meldingen een-op-een herleidbaar zouden zijn. Wethouder Frans Bastiaens gaf medio november wel de conclusies en aanbevelingen van Berenschot vrij. Daaruit blijkt een angstcultuur. De teammanagers pasten regels willekeurig toe en sommigen bevoordeelden bij verlof opnemen, sollicitaties, beoordelingen en onregelmatigheidstoeslag.
Nadat Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht) achter de schermen fel aandrong, onder meer met een beroep op de Gemeentewet, gaf Bastiaens het rapport met veel zwart gelakte stukken vrij; alleen raadsleden mochten de complete, niet-gekuiste versie inzien. Smeets ergerde zich eraan dat niemand zich echt verantwoordelijk voelde. De maat was vol toen de wethouder vorige week tijdens de raadsvergadering beweerde niets te weten van wat er zich voor zijn aantreden had afgespeeld. Het raadslid dreigde met een raadsenquête en vroeg een besloten vergaderdeel aan, waarover niemand naar buiten mag treden.
Nog geen week later stoppen de drie leidinggevenden. Wethouder Frans Bastiaens wil alleen in algemene zin iets kwijt. „De senior-coach is goed bezig richting een gezond en professioneel team. Maandag heeft hij intern teruggekoppeld over zijn ervaringen van de afgelopen vier maanden. Daarbij zijn in goede samenspraak en in harmonie met betrokkenen keuzes gemaakt.”
Meer dan deze vage omschrijving zegt Bastiaens niet te kunnen geven. „In januari licht de coach de gemeenteraad tijdens een vertrouwelijke sessie nader in.” De gemeente meldde recent dat er bij Handhaving snel vijf vacatures worden ingevuld.

Bron: Dagblad de Limburger