STATEMENT OVER HANDHAVING EN BERICHT AAN PERS

STATEMENT – 𝑊𝑒 𝑧𝑖𝑗𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑔 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑧𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑒𝑏𝑒𝑙𝑑 𝑛.𝑎.𝑣. ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑ℎ𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝐷𝑎𝑔𝑏𝑙𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟. 𝑈 ℎ𝑜𝑒𝑓𝑡 𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑖𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑒𝑟 𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛. 𝐷𝑒 𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑜𝑛𝑧𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑗 𝑚𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠 ℎ𝑒𝑒𝑓𝑡 𝑒𝑒𝑛 𝑔𝑒ℎ𝑒𝑖𝑚ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡. 𝑈 𝑧𝑢𝑙𝑡 ℎ𝑒𝑡 𝑑𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟𝑔𝑒𝑟:

𝗩𝗘𝗥𝗧𝗥𝗘𝗞 𝗧𝗘𝗔𝗠𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥𝗦 𝗛𝗔𝗡𝗗𝗛𝗔𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗔𝗦𝗧𝗥𝗜𝗖𝗛𝗧 𝗠𝗢𝗘𝗧 𝗘𝗜𝗡𝗗 𝗠𝗔𝗞𝗘𝗡 𝗔𝗔𝗡 𝗔𝗡𝗚𝗦𝗧𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗨𝗥
De drie teammanagers vertrekken bij Handhaving in Maastricht. Daarmee moet de sfeer onder de zestig medewerkers verbeteren, want er heerste een angstcultuur.
Eind 2019 ving raadslid Jo Smeets de eerste signalen op over een verziekte werksfeer onder de zestig Maastrichtse boa’s (Handhaving). Het zou onder meer om intimidatie en bedreiging door leidinggevenden gaan. Het ziekteverzuim bedraagt liefst 19%.
Het raadslid bleef aandringen tot burgemeester en wethouders in maart van dit jaar uiteindelijk een extern onderzoek gelastten door bureau Berenschot. In juli bepleitte dat een vervolgonderzoek, maar de gemeente wees dat af. In plaats daarvan stuurde men een gepensioneerde interimmer de werkvloer op, in de hoop dat hij als senior-coach ‘daders’ en slachtoffers zou kunnen verzoenen.
De gemeente maakte het Berenschot-rapport aanvankelijk niet openbaar, omdat anonieme en vertrouwelijke meldingen een-op-een herleidbaar zouden zijn. Wethouder Frans Bastiaens gaf medio november wel de conclusies en aanbevelingen van Berenschot vrij. Daaruit blijkt een angstcultuur. De teammanagers pasten regels willekeurig toe en sommigen bevoordeelden bij verlof opnemen, sollicitaties, beoordelingen en onregelmatigheidstoeslag.
Nadat Jo Smeets (Partij Veilig Maastricht) achter de schermen fel aandrong, onder meer met een beroep op de Gemeentewet, gaf Bastiaens het rapport met veel zwart gelakte stukken vrij; alleen raadsleden mochten de complete, niet-gekuiste versie inzien. Smeets ergerde zich eraan dat niemand zich echt verantwoordelijk voelde. De maat was vol toen de wethouder vorige week tijdens de raadsvergadering beweerde niets te weten van wat er zich voor zijn aantreden had afgespeeld. Het raadslid dreigde met een raadsenquête en vroeg een besloten vergaderdeel aan, waarover niemand naar buiten mag treden.
Nog geen week later stoppen de drie leidinggevenden. Wethouder Frans Bastiaens wil alleen in algemene zin iets kwijt. „De senior-coach is goed bezig richting een gezond en professioneel team. Maandag heeft hij intern teruggekoppeld over zijn ervaringen van de afgelopen vier maanden. Daarbij zijn in goede samenspraak en in harmonie met betrokkenen keuzes gemaakt.”
Meer dan deze vage omschrijving zegt Bastiaens niet te kunnen geven. „In januari licht de coach de gemeenteraad tijdens een vertrouwelijke sessie nader in.” De gemeente meldde recent dat er bij Handhaving snel vijf vacatures worden ingevuld.

Bron: Dagblad de Limburger