Art.47 vragen m.b.t. hulp/openhouden van gemeenschapshuizen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 03-08-2020,

Betreft: art.47 vragen m.b.t. Hulp/openhouden van gemeenschapshuizen

Geacht College,

Steeds vaker bereiken ons noodkreten van besturen van gemeenschapshuizen uit verschillende wijken van onze stad.
De inkomsten zijn (bijna) nihil doordat evenementen etc. niet door kunnen gaan door de coronacrisis, terwijl de lasten door blijven lopen.
De reserves van veel gemeenschapshuizen zijn hierdoor nagenoeg verdwenen.
Wij vernamen dat er vanuit de gemeente in het begin van deze crisis  in kaart is gebracht tegen welke problemen de gemeenschapshuizen aan lopen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Wat is uit het onderzoek gekomen? Kunt u ons inzage geven in dit onderzoek?
  2. De cultuursector heeft onlangs van de Provincie geld ontvangen, op voorwaarde dat de gemeente er ook een deel aan zou bijdragen. Gaat u dit ook doen voor onze gemeenschapshuizen? Zo nee, waarom niet?
  3. Zoals wij al vaker hebben aangegeven is er heel veel versplintering in de wijken. In het kader van de bezuinigingen zijn de kosten die dit met zich mee brengt niet meer op te hoesten. Bent u bereid om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan en hen te sommeren om meer activiteiten samen te voegen of te laten samenwerken, waaronder ook huisvesting in een gemeenschapshuis?
  4. Bent u het met ons eens dat we in het verleden veel geld hebben gestoken in gemeenschapshuizen? Laten we nu tijdig inspelen op deze crisis om de gemeenschapshuizen te behouden als kloppend hart voor de buurt.


In afwachting van uw antwoord,
Namens Partij Veilig Maastricht.
Tiny Meese
Fractievoorzitter