Schriftelijke vragen inzake veiligheidsmaatregelen m.b.t. verhoging dreigingsniveau

a blue and white box sitting on the side of a road
Partij Veilig Maastricht stelt vragen over de verhoging van het dreigingsniveau.
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Maastricht, 14 december 2023,
Betreft: Schriftelijke vragen inzake veiligheidsmaatregelen m.b.t. verhoging dreigingsniveau
Geacht college,
De verhoging van het dreigingsniveau, van aanzienlijk (3) naar substantieel (4), betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reëel is. Ondanks dat er nog geen concrete terreurdreiging is, zullen we wel extra alert moeten zijn op locaties waar veel mensen bij elkaar komen. Het winterevenement Magisch Maastricht, op en rondom, het Vrijthof is daar een voorbeeld van. Dit wordt door veel toeristen en dagjesmensen bezocht en is daardoor extra kwetsbaar.
Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:
  1. Hoe snel kunt u maatregelen nemen om het centrum, en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen, beter te beveiligen door bijv. de fysieke blokkades van Koningsdag, om het inrijden met voertuigen op het publiek te bemoeilijken, te plaatsen? Lukt het om dit binnen 48 uur in stelling te brengen?
  2. Hoe snel kunt u de maatregelen aanscherpen o.a. indien handhaving aanleiding hiertoe ziet?
  3. Kunt u zorgen voor goede communicatie over deze maatregelen zodat het geen afschrikkende werking heeft?
  4. Heeft u overleg binnen de Euregio over dit dreigingsniveau?
Tiny Meese v.d.Venne
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht