Indiener:
PVM en PvdA

Raadsvergadering:
3 november 2020

Agendapunt:
Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp:
openstelling van winkels op 2e. Kerstdag

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 3 november 2020,
behandelende deze motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

 • Het College het besluit heeft genomen om op 2e Kerstdag bij uitzondering de winkels open te stellen;
 • Het College hiermee haar boekje te buiten is gegaan, want de Raad is het orgaan dat in deze bevoegd is en niet het College;
 • Het College zich onterecht in deze beroept op de hardheidsclausule in de winkeltijdenverordening,
 • De winkelopenstelling haaks staat op het Coronabeleid dat mensen oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven;

Overwegende dat:

 • De Kerstdagen behouden dienen te blijven voor het gezins-en familieleven
 • De laatste berichtgeving m.b.t. Corona angstwekkend is en het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is;
 • Uit onderzoek is gebleken dat de overgrote meerderheid faliekant tegen de openstelling van de winkels op 2e. Kerstdag;
 • De voorgenomen openstelling een precedentwerking kan hebben;
 • De openstelling een aanzuigende werking kan hebben vanuit de Euregio en dit een gevaar betekent voor onze burgers;
 • Het college verantwoordelijk is voor de veiligheid van de burgers;

BESLUIT:

 • De voorgenomen openstelling van winkels op 2e Kerstdag NIET door te laten gaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Tiny Meese, PVM
Manon Fokke, PvdA

Dit vind je misschien ook interessant...