Motie openstelling winkels 2de Kerstdag

Indiener:
PVM en PvdA

Raadsvergadering:
3 november 2020

Agendapunt:
Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp:
openstelling van winkels op 2e. Kerstdag

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 3 november 2020,
behandelende deze motie vreemd aan de orde van de dag

Constaterende dat:

 • Het College het besluit heeft genomen om op 2e Kerstdag bij uitzondering de winkels open te stellen;
 • Het College hiermee haar boekje te buiten is gegaan, want de Raad is het orgaan dat in deze bevoegd is en niet het College;
 • Het College zich onterecht in deze beroept op de hardheidsclausule in de winkeltijdenverordening,
 • De winkelopenstelling haaks staat op het Coronabeleid dat mensen oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven;

Overwegende dat:

 • De Kerstdagen behouden dienen te blijven voor het gezins-en familieleven
 • De laatste berichtgeving m.b.t. Corona angstwekkend is en het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is;
 • Uit onderzoek is gebleken dat de overgrote meerderheid faliekant tegen de openstelling van de winkels op 2e. Kerstdag;
 • De voorgenomen openstelling een precedentwerking kan hebben;
 • De openstelling een aanzuigende werking kan hebben vanuit de Euregio en dit een gevaar betekent voor onze burgers;
 • Het college verantwoordelijk is voor de veiligheid van de burgers;

BESLUIT:

 • De voorgenomen openstelling van winkels op 2e Kerstdag NIET door te laten gaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Tiny Meese, PVM
Manon Fokke, PvdA