ex art. 47 vragen m.b.t. Krapte op energienet

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht, 17 juli 2020.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Krapte op energienet.

Geacht College,

Wij vernamen uit de krant dat de krapte op het energienet geen gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de geplande zonneweides bij Lanakerveld en de belvèdèreberg.

Enexis heeft echter laten weten dat de capaciteit van het stroomnet zijn limiet heeft bereikt.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen.

1. Het netwerk is sneller belast dan was voorzien, deelt u onze mening dat er hierdoor opnieuw gekeken moet worden na de plannen. o.a. zonnepanelen op industriële panden, P&R locaties etc. i.p.v. kostbare landbouwgrond op te offeren? Zo nee waarom niet?

2. Wat zijn de gevolgen voor bepaalde delen van onze stad?

3. Bent u het met ons eens dat de overheden in dit proces hebben gefaald door alleen maar taken voor het opwekken van duurzame energie op te leggen zonder de daarvoor benodigde faciliteiten tijdig te regelen? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u garanties geven dat na het voltooien van deze plannen er genoeg mogelijkheden zijn, en zo ja, wat is dan nog mogelijk in Maastricht?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Jo Smeets

Raadslid