PVM-burgerraadslid Alain verplaatst Juf Bea-boom Daalhof

Op de plek van de voormalige Fons Olterdissenschool van Daalhof wordt op termijn een nieuw gezondheidscentrum gerealiseerd. Tijdens de laatste dagen van de sloop kwam het PVM-burgerraadslid Alain Garnier ter ore dat er een herdenkingsboom op de voormalige speelplaats stond, ter ere van een overleden kleuterjuf. De boom dreigde onder de sloophamer te verdwijnen.

Na overleg met de nieuwe eigenaar, apotheek Van Thoor, plaatste de aannemer hekken om de boom. Daardoor kwam er ruimte om een oplossing  te zoeken. Alain vond uiteindelijk boerderij De Daalhoeve bereid om de boom een nieuwe plek te geven. Het laatste stukje van de puzzel werd opgelost doordat Dolmans Landscaping Group de boom gratis heeft verplaatst. Vanuit Partij Veilig Maastricht hebben we daarna gezorgd voor een nieuw bord dat de oud-juf eer aan doet. Tot grote vreugde van de buurt.