Schriftelijke vragen m.b.t. niet getekende intentieverklaring Limmel aan de Maas

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 12-03-2023

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. niet getekende intentieverklaring Limmel aan de Maas

Geacht college,

Vandaag hoorden wij dat de voor 2022 aangekondigde intentieverklaring tussen Rien Leeijen en Gemeente Maastricht nog steeds niet getekend is. De inwoners van Limmel en Partij Veilig Maastricht maken zich zorgen over de status en voortgang van het project Limmel aan de Maas. De radiostilte geeft ons geen prettig gevoel.

Partij Veilig Maastricht heeft de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat deze intentieverklaring nog steeds niet getekend is? Zo nee, hoe kan dat? Zo ja, wat is de huidige status van de intentieverklaring en wanneer verwacht u dat de intentieverklaring getekend wordt?
  2. Voor dit project is zo’n 15 miljoen euro aan rijkssubsidies binnengehaald. Zijn hier voorwaarden qua doorloop en tijd aan verbonden? Zo ja, kan de doorgang van het project hierdoor in gevaar komen? Hoe denkt u het eventueel vervallen van deze subsidies op te gaan vangen en uit te leggen aan onze inwoners?
  3. Wat is de geschatte vertraging op de doorgang van dit project en de oplevering van 950 woningen waar zoveel nood aan bestaat?
  4. Wanneer Limmel aan de Maas in gevaar zou komen, bestaat er dan de kans dat Maastricht alsnog met een XL-distributiecentrum opgescheept wordt?

Tiny Meese
fractievoorzitter