PVM-burgerraadslid Alain verplaatst Juf Bea-boom Daalhof

Op de plek van de voormalige Fons Olterdissenschool van Daalhof wordt op termijn een nieuw gezondheidscentrum gerealiseerd. Tijdens de laatste dagen van de sloop kwam het PVM-burgerraadslid Alain Garnier ter ore dat er een herdenkingsboom op…

Dierenambulance krijgt versneld nieuw dak

Door de aanhoudende regen deze zomer, de tijd waarin zelfs een deel van Maastricht geëvacueerd werd wegens dreigende overstroming, begaf een deel van het dak van de opvanglocatie van de dierenambulance het. Daardoor werd 2/3 van de opvangcapaciteit…

Straatnamen kunnen nu ook vernoemd worden naar gewone Maastrichtenaren

Er zat ons al jaren iets dwars. Waarom zijn straatnamen in Maastricht voorbehouden aan een bepaalde elitaire klasse? Wetenschappers, burgemeesters, dichters, componisten en kunstenaars? Maar waarom kunnen "volkse" mensen die iets bereikt hebben,…

Verbod lachgas in binnenstad

Fractie-voorzitter Tiny Meese: "We zijn blij dat we nu een manier krijgen om onze inwoners tegen zichzelf te beschermen". Meermaals stelden we de afgelopen jaren schriftelijke vragen aan het college over het gebruik van lachgas in Maastricht…

Vlam Minckelers brandt weer

In 2013 besloot de gemeenteraad (en daar waren wij het niet mee eens), dat het standbeeld van Minckelers op de Markt in Maastricht, zijn vlam moest doven. Sinds jaar en dag stond de uitvinder van het lichtgas op zijn sokkel met een altijd brandende…

Geldwijzer Maastricht

In 2017 werd een motie aangenomen om speciaal voor Maastricht een app te ontwikkelen waar mensen op een laagdrempelige wijze terecht kunnen voor al hun vragen over geld en geldzaken. Nadat de motie eerst niet uitgevoerd werd en de Partij Veilig…