Een nieuwe start voor handhaving dankzij Partij Veilig Maastricht

De drie teammanagers vertrekken bij Handhaving in Maastricht. Daarmee moet de sfeer onder de zestig medewerkers verbeteren, want er heerste een angstcultuur. Eind 2019 ving raadslid Jo Smeets de eerste signalen op over een verziekte werksfeer…

Kindcentrum Belfort wordt vervangen

Op 21 december keurde de gemeenteraad de  reservering van gelden voor de nieuwbouwplannen van Kindcentrum Belfort goed. Hier krijgen de John F. Kennedyschool, de Emile Weslyschool en Samen Spelen (Pinokkio) een fijne nieuwe plek in…

Kinderen speciale onderwijsbehoeften weer naar school

Begin december trok Bert Garnier namens Partij Veilig Maastricht aan de bel bij het college omdat we ontdekten dat er heel wat kinderen met bijzondere behoeftes thuis zaten wegens gebrek aan een locatie voor speciaal onderwijs. We vroegen via…

PVM redt lichtjesstoet Allerzielen Wittevrouweveld

Elk jaar trekt er op 2 november, Allerzielen, een lichtjesstoet vanaf de kerk in Wittevrouweveld naar de begraafplaats Oostermaas. Dela besloot echter te stoppen met de sponsoring van de fakkels en lichtpotten om zelf een alternatief landelijk…
,

Motie opvang daklozen unaniem aangenomen

YES! Onze motie om te voorkomen dat daklozen in ongezonde en onacceptabele omstandigheden teruggeplaatst gaan worden is zojuist unaniem aangenomen! Het dictum (zoals dat zo mooi heet) luidde als volgt ... 𝗗𝗿𝗮𝗮𝗴𝘁…

Zelfbewoningsplicht nieuwbouwhuizen

We verzochten midden 2020 het college al om een zelfbewoningsplicht in te stellen. Daardoor kunnen investeerders niet meer massaal nieuwbouwhuizen opkopen om deze vervolgens te verhuren. Een belangrijke maatregel die in deze tijden van een groot…

PVM-burgerraadslid Alain verplaatst Juf Bea-boom Daalhof

Op de plek van de voormalige Fons Olterdissenschool van Daalhof wordt op termijn een nieuw gezondheidscentrum gerealiseerd. Tijdens de laatste dagen van de sloop kwam het PVM-burgerraadslid Alain Garnier ter ore dat er een herdenkingsboom op…

Dierenambulance krijgt versneld nieuw dak

Door de aanhoudende regen deze zomer, de tijd waarin zelfs een deel van Maastricht geëvacueerd werd wegens dreigende overstroming, begaf een deel van het dak van de opvanglocatie van de dierenambulance het. Daardoor werd 2/3 van de opvangcapaciteit…

Straatnamen kunnen nu ook vernoemd worden naar gewone Maastrichtenaren

Er zat ons al jaren iets dwars. Waarom zijn straatnamen in Maastricht voorbehouden aan een bepaalde elitaire klasse? Wetenschappers, burgemeesters, dichters, componisten en kunstenaars? Maar waarom kunnen "volkse" mensen die iets bereikt hebben,…

Verbod lachgas in binnenstad

Fractie-voorzitter Tiny Meese: "We zijn blij dat we nu een manier krijgen om onze inwoners tegen zichzelf te beschermen". Meermaals stelden we de afgelopen jaren schriftelijke vragen aan het college over het gebruik van lachgas in Maastricht…