Groene loper wordt 30 km-zone

De groene loper wordt spoedig veiliger en daar zijn we blij mee! Vorige week werd een motie van D66, Partij Veilig Maastricht, CDA, VVD, PvdA, SP, Senioren Partij en Groep Maassen aangenomen. Het dictum (het geen de raad aan het college opdraagt)…

Motie precariobelasting en vermaakbelasting aangenomen!

Dinsdag 21 december werd een motie van burgerraadslid Alain Garnier aangenomen. Omdat hij deze zelf niet in stemming mag brengen deed Jo dit voor hem. Door deze motie hoeven de ondernemers in onze stad in 2022 geen flink hogere (25%) precariobelasting…

Motie vuilniszakken voor minima aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 21 december werd een motie van ons raadslid Jo Smeets aangenomen. Daardoor kunnen minima (gratis) vuilniszakken afhalen. Tot nu toe kregen ze een financiële compensatie hiervoor, maar wat doe je als het water…

Partij Veilig Maastricht ontdekt fout: moties ongeldig verklaard

Je hebt het misschien wel meegekregen. Vorige week stond er in De Limburger een artikel over het feit dat Maastricht anderhalf jaar lang een fout heeft gemaakt met het stemmen over moties. Door de coronacrisis geldt er een speciale wet die stemmen…

Een nieuwe start voor handhaving dankzij Partij Veilig Maastricht

De drie teammanagers vertrekken bij Handhaving in Maastricht. Daarmee moet de sfeer onder de zestig medewerkers verbeteren, want er heerste een angstcultuur. Eind 2019 ving raadslid Jo Smeets de eerste signalen op over een verziekte werksfeer…

Kindcentrum Belfort wordt vervangen

Op 21 december keurde de gemeenteraad de  reservering van gelden voor de nieuwbouwplannen van Kindcentrum Belfort goed. Hier krijgen de John F. Kennedyschool, de Emile Weslyschool en Samen Spelen (Pinokkio) een fijne nieuwe plek in…

Kinderen speciale onderwijsbehoeften weer naar school

Begin december trok Bert Garnier namens Partij Veilig Maastricht aan de bel bij het college omdat we ontdekten dat er heel wat kinderen met bijzondere behoeftes thuis zaten wegens gebrek aan een locatie voor speciaal onderwijs. We vroegen via…

PVM redt lichtjesstoet Allerzielen Wittevrouweveld

Elk jaar trekt er op 2 november, Allerzielen, een lichtjesstoet vanaf de kerk in Wittevrouweveld naar de begraafplaats Oostermaas. Dela besloot echter te stoppen met de sponsoring van de fakkels en lichtpotten om zelf een alternatief landelijk…
,

Motie opvang daklozen unaniem aangenomen

YES! Onze motie om te voorkomen dat daklozen in ongezonde en onacceptabele omstandigheden teruggeplaatst gaan worden is zojuist unaniem aangenomen! Het dictum (zoals dat zo mooi heet) luidde als volgt ... 𝗗𝗿𝗮𝗮𝗴𝘁…

Zelfbewoningsplicht nieuwbouwhuizen

We verzochten midden 2020 het college al om een zelfbewoningsplicht in te stellen. Daardoor kunnen investeerders niet meer massaal nieuwbouwhuizen opkopen om deze vervolgens te verhuren. Een belangrijke maatregel die in deze tijden van een groot…